loader

KPPP dvoudenní SETKÁNÍ: TŘÍDNICKÉ HODINY


Cílem semináře je posílení kompetencí pedagogů v rolích třídního učitele, školního psychologa a školního metodika prevence. Možnosti ovlivňování vztahů v kolektivu jako prevence rizikového chování, především agresivity a šikanování v různých vývojových fázích třídních kolektivů. Role třídního učitele při vytváření třídního kolektivu. Dynamika třídního kolektivu, psychosociální techniky vhodné při práci se třídou v různých situacích. Nabídka konkrétních technik, jak je zadávat, vyhodnocovat. Možná rizika, jejich předcházení. Spolupráce v rámci školního poradenského pracoviště a spolupráce s dalšími organizacemi.

Seminář poskytne základní metodiku pro tvorbu uceleného systému třídnických hodin jako nástroje pravidelné práce se školním kolektivem.


Termín: 17. 10. - 18. 10. 2022 (09:00 - 16:30 hod.)

Místo: Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Pernerova 427/8, Praha 8

Organizátor: Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

Lektorky: Mgr. Radka Fraňková. Mgr. Renata Kolářová

Cílová skupina: třídní učitelé základních a středních škol, školní psychologové, metodici prevence, zástupci vedení škol

Max. počet účastníků: 16

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Mgr. Renata Kolářová, e-mail: kolarova@kppp.cz.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře. 

Přihláška na akci: