loader

KPPP DVOUDENNÍ SETKÁNÍ: Prevence závislosti a podpora zdravého životního stylu


Seminář zaměřený na téma, jak hovořit s dospívajícími o závislostech, legálních i nelegálních návykových látkách, závislostním potenciálu informačních technologií a sociálních sítí.

Účastníci dvoudenního semináře se 
naučí formou psychosociálních technik a řízených diskuzí pracovat s třídním kolektivem v oblasti podpory zdravého životního stylu.

Seminář je vhodnou průpravou pro vedení třídnických hodin a programů primární prevence rizikového chování. 

 

Termín: 23. 9. až 24. 9. 2022 (celodenní)

Místo: Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Pernerova 427/8, Praha 8

Organizátor: Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

Lektoři: Mgr. Radka Fraňková, Mgr. Marie Vosmíková

Cílová skupina: Školní psychologové, metodici prevence, třídní učitelé základních a středních škol

Max. počet účastníků: 12

Cena školení: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Mgr. Renata Kolářová, e-mail: kolarova@kppp.cz.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře. 

Přihláška na akci: