loader

KPPP dvoudenní setkání: Jak rozvíjet zdravé sebevědomí, sebepoznání a sebeprezentaci v práci se třídou


Podpora zdravého sebevědomí, rozvoj sebepoznání a doprovázení při hledání vlastního místa ve skupině patří ke klíčovým dovednostem v prevenci všech druhů rizikového chování.

Účastníci dvoudenního semináře se naučí formou psychosociálních technik pracovat s třídním kolektivem v oblasti sebepojetí a sebeprezentace.

Seminář je vhodnou průpravou pro vedení třídnických hodin, adaptačních kurzů a programů primární prevence rizikového chování.

 

Termín: 9. 9. až 10. 9. 2022 (celodenní)

Místo: Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Pernerova 427/8, Praha 8

Organizátor: Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

Lektoři: Mgr. Radka Fraňková, Mgr. Marie Vosmíková

Cílová skupina: Školní psychologové, metodici prevence, třídní učitelé základních a středních škol

Max. počet účastníků: 12

Cena školení: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Mgr. Renata Kolářová, e-mail: kolarova@kppp.cz.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře. 

Přihláška na akci: