loader

 

Kontakty

 • projektový manažer

Ing. Jolana Blažíčková, MBA
e-mail: blazickova@kr-s.cz
tel:       +420 257 280 491

 

 • finanční manažer

Ing. Pavla Vohralíková
e-mail: vohralikova@kr-s.cz
tel:       +420 257 280 368 

 

 • gestor projektu

Bc. Renata Hanusová
e-mail: hanusovar@kr-s.cz
tel:       +420 257 280 533

 

 • evaluátor - analytik

Mgr. et Mgr. Michaela Šimečková, Ph.D.
   

 

 
 • garant KA 2 Gramotnosti

Kristina Černá, Dis.
e-mail: cernakr@kr-s.cz
tel:       +420 257 280 534

 

 • garant KA 3 Vzdělávání pro trh práce

Ing. Marie Biancon
e-mail: biancon@kr-s.cz
tel:       257 280 528

 

 • garant KA 4 Podpora rovných příležitostí

Veronika Součková, DiS.
e-mail: souckovav@kr-s.cz
tel:       +420 739 612 492

  

 
 • odborný garant

Kristýna Bendíková
e-mail: kristyna.bendikova@seznam.cz
tel:       +420 773 273 784

 

 • odborný garant

Kateřina Tomková
e-mail: tomkova.kat@seznam.cz
tel:       +420 731 431 430

 • monitorovací indikátory

Mgr. Tereza Javanská
e-mail:
javanskaikap@seznam.cz
tel:       +420 732 620 202

 

 
 • koordinátor cílových skupin

Mgr. et Mgr. Ivana Hrušková
e-mail: hruskova.ikap@seznam.cz
tel:       +420 602 305 753

 

 • koordinátor cílových skupin

Mgr. Martin Hruška
e-mail: hruska.ikap@seznam.cz
tel:       +420 731 779 866