loader

Kontakty

 • manažer projektu

Blažíčková Jolana
email: blazickova@kr-s.cz
tel: +420 257 280 491

 • hlavní řízení projektu,
 • metodická spoupráce
  s garanty, koordinace
 • finanční manažer

Brožová Hana
email: brozova@kr-s.cz
tel: +420 257 280 623

 • vše ohledně financování
  včetně sběru podkladů
  pro zprávy
 • hlavní metodik

Horejšová Lenka
email: horejsova@kr-s.cz
tel: +420 257 280 742

 • metodické vedení projektově manažerského charakteru
 • výkaznictví

 • administrátor

Průšová Markéta
email: prusovam@kr-s.cz
tel: +420 257 280 534

 • archivace, organizační aktivity, procesní podpora projektu v rámci KÚ,
 • zpracování a evidence podkladů pro zprávy
 
 • garant čtenářské a matematické gramotnosti

Bohatová Jana
email: bohatova@kr-s.cz
tel: +420 257 280 499

 • garant ICT,
  analytik

Buňka Martin
email: martinbunka@gmail.com
tel: +420 739 464 468

 • garant výuky
  cizích jazyků

Špačková Magdaléna
email:
magda.spackova@spackova.eu
tel: +420 739 400 473

 • garant kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Tomková Kateřina
email: tomkova.kat@seznam.cz
tel: +420 731 431 430

 
 • garant
  inkluze

Součková Veronika
email: vsouckova@volny.cz
tel: +420 739 612 492

 • garant odborného vzdělávání
  a polytechniky

Kaldararová Miluše
email: kaldararova@kr-s.cz
tel: +420 257 280 528

 • garant
  CŽU a KP

Horejšová Lenka
email: horejsova@kr-s.cz
tel: +420 257 280 742

.