loader

IKAP II KONFERENCE "inspiruj se v odlišnosti"


Srdečně Vás zveme na den plný zajímavých informací, nových zkušeností a inspirativních nápadů. Čeká Vás nabitý program, zábavný kvíz a užitečné workshopy.

TĚŠÍME SE NA VÁS!Termín:
17. 5. 2023 (9:00 – 17:00 hod)

Místo: Konferenční centrum GreenPoint, Dvouletky 529/42, Praha 10

Organizátor: IKAP II Středočeského kraje

Cílová skupina: ředitelé, pedagogové a pedagogičtí pracovníci škol

Bližší obsah:
Odlišnosti a různorodost jsou charakteristickými vlastnostmi tohoto světa, ne jeho problémem. Pojďme vnímat žáky s různými odlišnostmi jako ty, kteří nás mohou inspirovat k tvořivosti, jak je účinně podporovat.  Pojďme se podívat na vlastní odlišnosti…
Konference klíčové aktivity 4 projektu "IKAP II Středočeského kraje" Vás provede tím, jak diferencovat výuku u žáků s obtížemi ve zvládání školních dovedností a žáků nadaných, ukáže, jak lze pracovat s handicapovanými v hodinách tělesné výchovy, i se školami a třídami se žáky z vyloučených lokalit. Představíme Vám také jeden z nejmodernějších testů na diagnostiku gramotnostních dovedností u žáků 1. stupně základních škol  - PorTex a zbrusu nový katalog pomůcek, který mohou učitelé i poradenští pracovníci využít pro práci nejen se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
V odpolední části konference se na workshopech přednášející podělí s účastníky o praktické zkušenosti. Na konkrétních příkladech přiblíží diferenciaci výuky u žáků s SPU a lehkým mentálním postižením a žáků nadaných, ukáží, jak využívat aplikaci Včelka pro zvládání obtíží v českém jazyce, matematice, ale také při zvládání češtiny jako cizího jazyka u žáků - cizinců (tedy i ukrajinských žáků). Pedagogičtí pracovníci nemají pečovat pouze o své žáky, ale také sami o sebe. Proto si v rámci workshopu vyzkoušíme některé techniky z Mindfulness, které nám pomohou najít ztracenou rovnováhu. Konferenci zakončíme neformálním, ale jistě užitečným networkingem. 

Program konference:

  • Úvodní slovo za Středočeský kraj
  • Inkluze prostřednictvím hodin tělesné výchovy
  • Práce se třídami s vyšší koncentrací dětí z odlišného socio-kulturního prostředí
  • Podpora inkluzivního vzdělání skrze podpůrné profese a učitele - shrnutí aktivit PPP Středočeského kraje
  • Překvapení GYMNÁZIA HOSTIVICE 
  • Představení diagnostické testovací baterie PorTex
  • Nadaní žáci ve školním prostředí
  • Diferenciace výuky
  • Zábavný kvíz
  • Zajímavé workshopy k aktuálním tématům pro pedagogy 

Max. počet účastníků: 100

Cena konference: zdarma

V případě nejasností se, prosím, obracejte na: Veronika Součková (souckovav@kr-s.cz, tel. 257 280 533).

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře ZDE

Konference IKAP II_17.05.2023.jpg