loader

VISK: Workshop kariérového poradenství


Přijďte se s námi dozvědět více o trendech a novinkách v kariérovém poradenství.

 

Termín: 9. 5. 2022 (8:30 - 16:00 hod.)

Místo: Hotel Mědínek, Palackého náměstí 316, Kutná Hora

Organizátor: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Lektor: tým lektorů 

Cílová skupina: kariéroví poradci

Bližší obsah:

  • 08:00 - 08:30   Prezence
  • 08:30 - 09:00   Zahájení – představení projektu IKAP II a klíčové aktivity KA3 – Kariérové poradenství (H. Janoušková)
  • 09:00 - 10:30    Kariérové poradenství a budoucnost práce – robotizace a digitalizace trhu práce (NaZemi, z.s.)
  • 10:30 - 10:45     Přestávka 
  • 10:45 - 12:15       Kariérové poradenství a budoucnost práce – robotizace a digitalizace trhu práce (NaZemi, z.s.)
  • 12:15 - 12:45       Oběd
  • 12:45 - 14:00     Kariérové poradenství na cestě k udržitelné budoucnosti (A. Csirke, A. Müllerová)
  • 14:00 - 14:15      Přestávka
  • 14:15 - 15:45      Kariérové poradenství na cestě k udržitelné budoucnosti (A. Csirke, A. Müllerová)
  • 15:45 - 16:00     Diskuze, shrnutí, závěr setkání

Max. počet účastníků: 15

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Mgr. Hana Janoušková, tel.: 601 696 698.

Přihlášky, prosím, zasílejte na e-mailovou adresu: janouskovah@visk.cz.