loader

CIS SEMINÁŘ: JAK ŘEŠIT KONFLIKTY NA ŠKOLE 

 

Co jsou konflikty a jaké mohou být? Jak jim předcházet a jak je řešit, nejde-li jim předejít? Jaká jsou specifika školních konfliktů? Co potřebujeme my, co děti a co jejich rodiče? Cílem workshopu je udělat si jasno v chaosu předchozích otázek a mít teoretický základ pro praktická řešení.

Workshop je určen pro všechny, kteří ocení základní informace a praktické příklady ze školních situací. Je určen začínajícím učitelům a asistentům pedagoga, a to všech stupňů. Budeme využívat nejen asertivní komunikaci, ale především tu nenásilnou. Uvítáme tedy i pokročilé „řešitele konfliktů“, kteří chtějí svůj pohled rozšířit o tuto metodu.

 

AKCE JE Z DŮVODU NÍZKÉ OBSAZENOSTI ZRUŠENA.

 

Termín: 20. 3. 2023 (9:00 – 15:00 hod)

Místo: Školská 32, Praha 1

Organizátor: Centrum Informační Společnosti, s.r.o.

Lektorka: Mgr. et Mgr. Iva Stratilová, MBA

Cílová skupina: učitelé mateřských, základních a středních škol, asistenti pedagoga

Bližší obsah:
Cílem workshopu je rozvoj komunikačních dovedností pedagogických pracovníků pro efektivní zvládání obtížných situací a konfliktů ve škole, které mohou výrazně ovlivnit výchovně-vzdělávací proces. Po absolvování vzdělávacího programu budou pedagogičtí pracovníci schopni komunikovat v situacích, které vnímají jako obtížné, zvládnou řešit konflikty a sebeovládat se v problémových situacích své pedagogické praxe.  

Příklady probíraných témat:

  • seznámení se s druhy konfliktů a jejich příčinami, ověřenými postupy – jak si poradit v typických i netypických situacích ze školního prostředí a vhodnými formami pedagogické intervence v případě konfliktů
  • předcházení zbytečným konfliktům nebo je řešit pozitivním a konstruktivním způsobem, zdravě vyjadřovat hněv a snížit emoční a agresivní projevy
  • osvojení si prakticky uplatnitelné metody řešení nejčastějších konfliktů mezi žáky/studenty a vyučujícími 

Pokud nebude možné, aby seminář proběhl prezenčně, bude se konat on-line formou.

Max. počet účastníků: 12

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Ing. Daniela Spiesová, Ph.D. , e-mail: daniela.spiesova@ciskurzy.cz.