loader

CIS SEMINÁŘ: JAK ŘEŠIT AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

 

Co je agrese a co agresivita? Co jsou tzv. spouštěče při vedení komunikace, a jak s nimi pracovat? Odpověď na tyto otázky a na spoustu dalších z oblasti chování žáků dostanete na našem workshopu!

Zkusme pochopit daného žáka, a přitom získat dostatečnou důvěru v sebe sama v řešení těchto situací díky nabídce technik řešení běžných i méně obvyklých situací. Interaktivní seminář je určen všem, kteří chtějí získat základní informace uváděné na běžných školních příkladech a jistotu při řešení standardních situací. Součástí semináře bude řešení případových studií.

 

AKCE JE Z DŮVODU NÍZKÉ OBSAZENOSTI ZRUŠENA.

 

Termín: 21. 2. 2023 (9:00 – 15:00 hod)

Místo: Školská 32, Praha 1

Organizátor: Centrum Informační Společnosti, s.r.o.

Lektorka: Mgr. et Mgr. Iva Stratilová, MBA

Cílová skupina: učitelé mateřských, základních a středních škol, asistenti pedagoga

Bližší obsah:
Pedagogové si osvojí základní dovednosti zvládání agrese u žáků pomocí teoretických znalostí, praktických technik a intervencí, posílí vlastní kompetence a získají důvěru ve vlastní možnosti při řešení konfliktních situací spojených s agresí. Naučí se agresi předcházet, zvládat ji a řešit situace verbální i neverbální agrese.

Příklady probíraných témat:

  • definice agrese a agresivního chování
  • biologické poruchy způsobující agresivní chování
  • verbální a neverbální komunikace a projevy agrese (rizikové způsoby vedení komunikace, rozpoznání jednotlivých signálů agresivity…)
  • nácvik praktických dovedností, zvládání různých situací 

Pokud nebude možné, aby seminář proběhl prezenčně, bude se konat on-line formou.

Max. počet účastníků: 12

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Ing. Daniela Spiesová, Ph.D. , e-mail: daniela.spiesova@ciskurzy.cz.