loader

CIS SEMINÁŘ: JAK PRACOVAT SE ŽÁKY S ODLIŠNÝMI POTŘEBAMI


Integrace a inkluze pro Vás určitě nejsou cizími pojmy, ale jak v reálu přistupovat k žákům, co potřebují „trochu inkluze“ a porozumění i ve svém životě? Jak je opravdu zapojit do třídního kolektivu, když jejich zázemí je – z různých důvodů – jiné?

Blíže se zaměříme na žáky s poruchou chování, osvětlíme rozdíly mezi specifickými a nespecifickými poruchami chování a budeme rovnou hledat činnosti, nápady a cesty, které mohou prospět žákům, ale i nám učitelům a asistentům. Další skupinou, na kterou se zaměříme, jsou děti vietnamské a z Ukrajiny. Cílem bude podívat se na odlišnosti, které mohou být bariérou, mimo tu jazykovou.

 

Program je primárně určen pro asistenty pedagoga a všechny učitele ze základních a středních škol s proaktivním přístupem k tématu.

 

AKCE JE Z DŮVODU NÍZKÉ OBSAZENOSTI ZRUŠENA.

 

Termín: 17. 3. 2023 (9:00 – 15:00 hod)

Místo: Školská 32, Praha 1

Organizátor: Centrum Informační Společnosti, s.r.o.

Lektorka: Mgr. et Mgr. Iva Stratilová, MBA

Cílová skupina: učitelé mateřských, základních a středních škol, asistenti pedagoga

Bližší obsah:
Workshop je věnován možnostem přístupu k žákům z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami. Účastníci workshopu získají základní informace o tom, kdo jsou tito žáci, jak rozeznat jednotlivé možné znaky k jejich identifikaci. Dále účastníci nahlédnou na možné přístupy k těmto žákům. Workshop si klade za cíl objasnit, jak je s těmito žáky možné dále ve školách pracovat a jaká podpůrná opatření, konkrétní podobu podpory, je u těchto žáků vhodné poskytovat.

Příklady probíraných témat:

  • podpůrná opatření ve vzdělávání u žáků z jiného kulturního prostředí – žáků cizinců
  • podpůrná opatření u žáků s odlišnými životními podmínkami – etnické minority
  • podpůrná opatření u žáků s nespecifickými a specifickými poruchami chování

K prezentovaným tématům se předpokládá následná diskuze.

Pokud nebude možné, aby seminář proběhl prezenčně, bude se konat on-line formou.

Max. počet účastníků: 12

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Ing. Daniela Spiesová, Ph.D. , e-mail: daniela.spiesova@ciskurzy.cz.