loader

KPPP dvoudenní SEMINÁŘ: JAK KOMUNIKOVAT S RODIČI


Dvoudenní seminář se zaměřuje na podporu komunikačních kompetencí a dovedností pedagogů při jednání s rodiči. Prakticky orientovaný seminář vede pedagogy nejen k funkčnímu nastavení hranic spolupráce, pravidel komunikace a představuje možnosti zvládání náročných situací. Jeho cílem semináře je rovněž posílení sebedůvěry a pocitu bezpečí pedagogů a je tak významným nástrojem prevence syndromu vyhoření. 

 

POKRAČOVÁNÍ SEMINÁŘE ZE DNE 9. 5. 2022


Termín: 19. 5. 2022 (09:00 - 13:00 hod.)

Místo: Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Pernerova 427/8, Praha 8

Organizátor: Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

Lektorky: Mgr. Radka Fraňková, Mgr. Renata Kolářová

Cílová skupina: třídní učitelé, pracovníci školních poradenských pracovišť, pedagogové

Cena semináře: zdarma

Přihlášky, prosím, zasílejte do 13. května 2022 na e-mailovou adresu: kolarova@kppp.cz.