loader

IKAP II WORKSHOP: INFORMATICKÉ MYŠLENÍ

 

Informatické myšlení jako obecný pojem. Kde všude aplikujeme tyto principy? Patří informatické myšlení jen do informatiky?

V rámci workshopu proběhne ukázka, jak rozvíjet digitální gramotnost napříč předměty, proto je kurz vhodný pro učitele všech vyučovacích předmětů. Účastníci si během kurzu budou moci vyzkoušet různé typy robotických stavebnic a dalších vhodných pomůcek. Workshop účastníkům pomůže v přípravě na výuku dle revidovaného RVP.

Účastníci si prakticky vyzkouší, jak rozvíjet u žáků informatické myšlení a digitální gramotnost. 

 

Termín:
8. 11. 2022 (9:00 - 13:00 hod. praktický workshop, 13:30 - 16:00 hod. konzultace)

Místo: 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3

Organizátor: IKAP II Středočeského kraje 

Lektorka: Bc. Jakub Janeček

Cílová skupina: pedagové ze základních a středních škol

Bližší obsah:
• Car Kit/Starter kit – robotické stavebnice s programovacím rozhraním Codecraft
• Scratch – největším společenstvím programování zdarma pro děti
• Blocky games – hry budoucích programátorů. 

Zúčastnění by měli mít nejlépe vlastní notebook.

Pokud nebude možné, aby seminář proběhl prezenčně, bude se konat on-line formou.

Max. počet účastníků: 12

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Martina Burleová, DiS., tel. 602 730 415, e-mail: mburleova@itveskole.cz.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře.

Přihláška na akci: