loader

IKAP II WORKSHOP: INFORMATICKÉ MYŠLENÍ


Informatické myšlení je obecný pojem. Kde všude aplikujeme tyto principy? Patří informatické myšlení jen do informatiky?

V rámci našeho workshopu proběhne ukázka, jak rozvíjet digitální gramotnost napříč předměty, proto je kurz vhodný pro učitele všech vyučovacích předmětů.


Účastníci si během kurzu budou moci také vyzkoušet různé typy robotických stavebnic a dalších vhodných pomůcek. Seminář pomůže zúčastněným v přípravě na výuku dle revidovaného RVP.

 

Termín: 9. 5. 2022 (9:00 - 16:00 hod.)

Místo: Základní škola, Bratří Čapků 279, Příbram

Organizátor: IKAP II Středočeského kraje 

Lektor: Bc. Jakub Janeček

Cílová skupina: pedagové ze základních a středních škol

Bližší obsah:
Účastníci si prakticky vyzkouší, jak rozvíjet u žáků informatické myšlení a digitální gramotnost.
Zúčastnění by měli mít nejlépe vlastní notebook.

Příklady probíraných témat:

  • Car Kit/Starter kit – robotické stavebnice s programovacím rozhraním Codecraft 
  • Scratch – největším společenstvím programování zdarma pro děti
  • Blocky games – hry budoucích programátorů

Pokud nebude možné, aby seminář proběhl prezenčně, bude se konat on-line formou.

Max. počet účastníků: 25

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Martina Burleová, DiS., tel. 602 730 415, e-mail: mburleova@itveskole.cz.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře ZDE.