loader

IKAP II WORKSHOP: STROJÍRENSTVÍ - Mechatronika / autotronika - robotika a automatizované linky 


Moderní technologie jsou klíčem k úspěchu jen za předpokladu, že s nimi lidé umí pracovat! To klade vysoké nároky na ty, kteří mají budoucí nové pracovníky učit. Na tomto workshopu se seznámíte s dynamickým vývojem robotiky a s nejnovějšími trendy v této oblasti. Robotika je pojem, který se týká a bude týkat každého z nás. Prodiskutujeme, jak o tomto tématu mluvit s žáky a studenty a odpovídat na jejich dotazy s cílem vzbudit u nich zájem o tuto problematiku.

Workshop je zaměřen na téma robotiky a automatizovaných technologických linek v různých odvětvích průmyslu a zemědělství. Součástí workshopu budou informace o světových výrobcích robotů a také diskuse o socio-ekonomických aspektech robotizace.

Workshop bude interaktivní s výrazným zapojením účastníků do diskuse včetně zpětné vazby s cílem maximálně využít získaných informací při výuce studentů.

 

Termín: 1. 12. 2022 (8:30 – 16:40 hod.)

Místo: Top Hotel Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4

Organizátor: IKAP II Středočeského kraje / Everesta, s.r.o.

Lektor: Ing. Petr Hůla, Ph.D. (P: Hůla vystudoval inženýrské studium na Technické fakultě ČZU v oboru automatizace a robotizace. Poté pokračoval v témže oboru v doktorandském studiu. Tématem jeho disertační práce byl rozbor kinematických struktur robotů a manipulátorů. Téměř celý profesní život se věnuje automatizaci a robotizaci v různých pracovních pozicích – školitel a manažer školicího centra divize robotiky v ABB s.r.o., vedoucí oddělení didaktiky ve Festo s.r.o., customer sales ve Fanuc CZ s.r.o. Zkušenosti má rovněž z vrcholového managementu, kdy z pozice jednatele společnosti řídil firmu Balluff CZ s.r.o. V současné době pracuje jako zástupce ředitele divize Aviation ve VZLÚ a.s.)

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci škol - učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, VOŠ, příp. ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, apod.

Bližší obsah:
Workshop se bude věnovat robotice a automatizovaným linkám v různých odvětvích průmyslu a zemědělství. Bude probrán vývoj robotizace s akcentem na dynamiku posledních let včetně nejnovějších trendů. Bude vysvětlen pojem robotika a robotizace a její využití v různých odvětvích včetně specifik. Pozornost bude věnována také Průmyslu 4.0 včetně jeho základních znaků jako jsou kyber-fyzikální systémy, internet věcí, rozšířená realita a další. Workshop bude obsahovat diskusi s účastníky s cílem optimálního transferu informací při výuce žáků a studentů. Součástí diskuse budou nové požadavky na budoucí pracovníky a trh práce, které s sebou robotizace nese. 

Příklady probíraných témat:

  • pojem robotika a robotizace
  • nejnovější trendy v robotice
  • výrobci průmyslových robotů, jejich srovnání
  • automatizované technologické linky v různých odvětví průmyslu a zemědělství
  • Průmysl 4.0
  • diskuse s cílem, jak co nejefektivněji využít získané informace při výuce žáků a studentů a jejich motivaci
  • zpětná vzaba účastníků


Pokud nebude možné, aby seminář proběhl prezenčně, bude se konat on-line formou.

Max. počet účastníků: 25

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Bc. Andrea Ulrichová, tel. 731 152 637, e-mail: andrea.ulrichova@everesta.cz.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře.

Přihláška na akci: