loader

IKAP II WORKSHOP: STrojírenstVÍ - mechatronika / autotronika - část automatizace průmyslových zařízení


Moderní technologie jsou klíčem k úspěchu jen za předpokladu, že lidé s nimi umí pracovat! To klade vysoké nároky na ty, kteří mají budoucí nové pracovníky učit. Na tomto workshopu se seznámíte s dynamickým vývojem automatizace a robotizace a s nejnovějšími trendy v těchto oblastech. Dozvíte se něco o fenoménech dnešní doby – Průmyslu 4.0 a Práci 4.0. Jsou to pojmy, které se týkají a budou týkat každého z nás. Naučíte se, jak o nich mluvit s žáky a studenty a odpovídat na jejich dotazy.

Workshop je zaměřen na automatizaci průmyslových zařízení, zejména na využití autonomních řídících systémů k řízení technologických zařízení a procesů. 

 

Termín: 9. 3. 2022 (8:30 – 16:40 hod.)

Místo: Top Hotel Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4

Organizátor: IKAP II Středočeského kraje / Everesta, s.r.o.

Lektor: Ing. Petr Hůla, Ph.D.

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci škol - učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, VOŠ, příp. ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, apod.

Bližší obsah:
Workshop se bude věnovat automatizaci průmyslových zařízení včetně robotizace jakožto vyšší úrovně automatizace. Bude probrána historie vývoje automatizace s akcentem na dynamiku posledních let včetně nejnovějších trendů. Bude vysvětlena kategorizace automatizace a robotizace a její využití v různých odvětvích průmyslu a zemědělství včetně specifik nasazení automatizace v jednotlivých odvětvích. Pozornost bude věnována „fenoménu" Průmysl 4.0 a Práce 4.0 včetně jejich základních znaků jako jsou kyberfyzikální systémy, internet věcí, rozšířená realita a další. Workshop bude obsahovat diskusi s účastníky s cílem optimálního transferu informací při výuce žáků a studentů. Součástí diskuse budou nové požadavky na budoucí pracovníky a trh práce, které s sebou Průmysl 4.0 a Práce 4.0 nesou.

Příklady probíraných témat:

  • historie vývoje automatizace průmyslových zařízení
  • nasazení automatizace v různých odvětvích průmyslu a zemědělství
  • nejnovější trendy v oblasti automatizace
  • Průmysl 4.0 a Práce 4.0, dopady na ekonomiku, společnost a trh práce
  • diskuse s cílem, jak co nejefektivněji využít získané informace při výuce žáků a studentů a jejich motivaci
  • zpětná vazba účatsníků

Workshop bude interaktivní s výrazným zapojením účastníků do diskuse včetně zpětné vazby s cílem maximálně využít získaných informací při výuce studentů.

Pokud nebude možné, aby seminář proběhl prezenčně, bude se konat on-line formou.

Max. počet účastníků: 25

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Bc. Andrea Ulrichová, tel. 731 152 637.

Přihlášky, prosím, zasílejte na e-mailovou adresu: andrea.ulrichova@everesta.cz.