loader

IKAP II WORKSHOP: STROJÍRENSTVÍ - AUTOMATIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZAŘÍZENÍ, mechatronické systémy a jejich navrhování


Workshop je zaměřen na oblast nasazování automatizace, včetně robotizace jakožto jejího vyššího stupně, v různých odvětví průmyslu.

Účastníci budou seznámeni s různými úrovněmi automatizace a jejím uplatněním při jednotlivých operacích v průmyslu. Důraz bude kladen na efektivitu výroby a ekonomickou návratnost investic do technologií obsahujících průmyslové roboty a manipulátory.

Dozvíte se o nejnovějších technologiách v oblasti automatizace a robotizace včetně kolaborativní robotiky a autonomních mobilních prostředků. Workshop se bude rovněž věnovat tématu mechatronických systémů včetně jejich návrhu.

Akce je interaktivní s důrazem na optimální využití získaných informací při výuce žáků a studentů. 


AKCE JE Z DŮVODU NÍZKÉ OBSAZENOSTI ZRUŠENA.Termín:
26. 10. 2022 (8:30 – 16:40 hod.)

Místo: Top Hotel Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4

Organizátor: IKAP II Středočeského kraje / Everesta, s.r.o.

Lektor: Ing. Petr Hůla, Ph.D. (P: Hůla vystudoval inženýrské studium na Technické fakultě ČZU v oboru automatizace a robotizace. Poté pokračoval v témže oboru v doktorandském studiu. Tématem jeho disertační práce byl rozbor kinematických struktur robotů a manipulátorů. Téměř celý profesní život se věnuje automatizaci a robotizaci v různých pracovních pozicích – školitel a manažer školicího centra divize robotiky v ABB s.r.o., vedoucí oddělení didaktiky ve Festo s.r.o., customer sales ve Fanuc CZ s.r.o. Zkušenosti má rovněž z vrcholového managementu, kdy z pozice jednatele společnosti řídil firmu Balluff CZ s.r.o. V současné době pracuje jako zástupce ředitele divize Aviation ve VZLÚ a.s.)

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci škol - učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, VOŠ, příp. ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, apod.

Bližší obsah:
Tématem workshopu je aplikace automatizace a robotizace při různých operacích v jednotlivých odvětvích průmyslu a zemědělství. Jednotlivé operace budou klasifikovány z hlediska vhodnosti nasazování robotů a manipulátorů, a to jak stacionárních, tak mobilních. Účastníci se seznámí s formami automatizace a robotizace, jejich úrovní, technickými prostředky a technologiemi. Pojednáno bude rovněž o kinematických strukturách robotů a manipulátorů a jejich vhodnosti pro jednotlivé operace. Součástí akce je také téma koncových efektorů robotů a manipulátorů a významná část času bude věnována mechatronickým systémům. Důraz bude kladen na využití získaných informací při výuce žáků a studentů a diskutovat budeme také o termínu „Školství 4.0“. 

Příklady probíraných témat:

  • operace v jednotlivých odvětvích průmyslu a jejich vhodnost pro nasazení automatizace a robotizace
  • kinematické struktury robotů a manipulátorů, koncové efektory robotů a manipulátorů
  • mechatronické systémy
  • jak optimálně využít získané informace při výuce žáků a studentů – přístup vyučujících, podnícení zájmu žáků a studentů o tématiku, perspektivy, brainstorming při výuce, výuka jako služba, student jako zákazník
  • "Školství 4.0"


Pokud nebude možné, aby seminář proběhl prezenčně, bude se konat on-line formou.

Max. počet účastníků: 25

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Bc. Andrea Ulrichová, tel. 731 152 637, e-mail: andrea.ulrichova@everesta.cz.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře.