loader

IKAP II WORKSHOP: METODY A FORMY PRÁCE PRO ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI


Cílem workshopu je vytvořit prostředí pro vzájemné sdílení zkušeností, materiálů, metod a forem práce v oblasti finanční gramotnosti mezi účastníky a projít si některé z vybraných her. Během workshopu budeme mít možnost se vzájemně inspirovat. 

 

Termín: 11. 3. 2022 od 9:00 hod.

Místo: Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Smetanovo nábřeží 1310, Slaný

Organizátor: IKAP II Středočeského kraje 

Lektorka: Mgr. Michaela Jalůvková

Cílová skupina: pedagogové 1. stupně základních škol

Bližší obsah:
Seminář bude probíhat prakticky ve formě workshopu v představovaných prostředích, každý účastník bude mít nejlépe vlastní notebook připojený k WiFi.

Příklady probíraných témat:

  • seznámení účastníků  s důležitými pojmy k finanční gramotnosti
  • ukázka metod práce pro rozvoj finanční gramotnosti
  • ukázka učebních materiálů zaměřených na finanční gramotnost
  • praktická část s hrami k rozvoji finanční gramotnosti 
  • sdílení zkušeností mezi účastníky

Pokud nebude možné, aby seminář proběhl prezenčně, bude se konat on-line formou.

Max. počet účastníků: 25

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Martina Burleová, DiS., tel. 602 730 415, e-mail: mburleova@itveskole.cz.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře ZDE