loader

IKAP II WORKSHOP: IT - umělá inteligence


Workshop je zaměřen seznámení se se základy umělé inteligence, jejími současnými aplikacemi a dopadem na běžný život nás všech. Součástí workshopu bude i představení výukových materiálů, které je možné bezplatně použít pro zařazení kapitol z umělé inteligence do výuky na středních školách.  

 

Termín: 4. 5. 2022 (8:30 – 16:40 hod.)

Místo: Top Hotel Praha. Blažimská 1784/4, Praha 4

Organizátor: IKAP II Středočeského kraje / Everesta, s.r.o.

Lektorka: RNDr. Jiří Materna, PhD., Machine Learning College 

Cílová skupina: učitelé SŠ a ředitelé bez předchozích zkušeností s umělou inteligencí, vhodné i pro učitele humanitních předmětů 

Bližší obsah:
Workshop se bude věnovat popsání rozdílů mezi umělou inteligencí, strojovým učením a dalšími oblastmi umělé inteligence včetně uvedení řady příkladů. Zaměříme se na práci s daty, ukážeme si, proč jsou data důležitá a jak se používají pro významná rozhodnutí. Vysvětlíme si základní princip strojového učení a ukážeme si různé způsoby jeho použití v dnešním světě. Na závěr se budeme věnovat filozofickým a etickým otázkám souvisejícími s využitím umělé inteligence. 

Pokud nebude možné, aby seminář proběhl prezenčně, bude se konat on-line formou.

Max. počet účastníků: 25

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Bc. Andrea Ulrichová, tel. 731 152 637.

Přihlášky, prosím, zasílejte na e-mailovou adresu: andrea.ulrichova@everesta.cz.