loader

IKAP II WORKSHOP: it - kyberbezpečnost

 

Každý z nás se více či méně pohybuje ve virtuálním prostoru, kde nás každodenně ohrožují mezinárodní hackerské útoky. Zároveň mohou mít moderní technologie negativní vliv na naše duševní zdraví a pohodu. Zúčastněte se interaktivního workshopu zaměřeného právě na kyberbezpečnost.


Workshop se soustředí na kyberbezpečnost z technické stránky koncového uživatele stejně, jako na kyberpsychologická témata rizik a ohrožení uživatelské pohody a bezpečnosti. Důraz je kladen na aktivní účast účastníků, skupinové diskuse a doplňování frontální výuky aktivitami v internetovém prostředí.  

 

Termín: 6. 4. 2022 (8:30 – 16:40 hod.)

Místo: Top Hotel Praha. Blažimská 1784/4, Praha 4

Organizátor: IKAP II Středočeského kraje / Everesta, s.r.o.

Lektorka: Mgr. Andrea Kretíková, MSc. 

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci škol - učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, VOŠ, příp. ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, apod. 

Bližší obsah:
Workshop se bude věnovat technickým tématům kyberbezpečnosti. Budou vysvětleny vybrané typy kybernetických útoků, které ohrožují koncové uživatele (např. phishing, zneužití osobnívh údajů, prolomení hesel, apod.). Účastníkům budou představeny účinné nástroje prevence a obrany proti těmto útokům. 
Zároveň se zaměříme na téma bezpečného chování na internetu a útoků netechnického charakteru, popsání vlivů technologií na jednotlivé věkové kategorie od předškoláků až po seniory. Probereme potřeby jendotlivých populačních skupin, ale také rizikové chování nebo potenciální hrozby pramenící z virtuálního prostředí. Prostor bude věnován i vysvětlení specifik kyberšikany, a to jak mezi dětmi, tak i mezi dospělými. Stěžejní bude nejen popis, ale také účinné nástroje prevence, příp. odkazy na možné podpůrné zdroje a techniky pomoci. 

Workshop bude veden aktivní formou vzájemné diskuse, sdílení best practices a vyhledávání informací a příkladů na internetu. 

Zúčastnení by tedy měli mít alespoň jedno chytré zařízení s připojením na WiFi, ideálně laptop nebo tablet. 

Příklady probíraných témat:

  • typy a příklady kybernetických útoků a tipy, jak se jim bránit
  • bezpečná hesla
  • bezpeční správa osobních údajů v internetovém prostředí
  • kyberšikana dětí i dospělých, jak ji identifikovat a jak se jí bránit
  • rozdílný přístup a postoje uživatelů k technologiím podle věku, jaké chování a rizika lze očekávat napříč věkovým spektrem

Pokud nebude možné, aby seminář proběhl prezenčně, bude se konat on-line formou.

Max. počet účastníků: 25

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Bc. Andrea Ulrichová, tel. 731 152 637.

Přihlášky, prosím, zasílejte na e-mailovou adresu: andrea.ulrichova@everesta.cz.