loader

IKAP II WORKSHOP: IT - digitální dovednosti 21. století


Pojďte s námi nahlédnout do trendů 21. století. Jaký dopad na vzdělávání, výuku i budoucí uplatnění žáků má digitalizace? Jak se měří digitální dovednosti a proč? Jak dostat do výuky technologie a jak s nimi pracovat zdravě? Ukážeme si vzdělávací trendy a přístupy, vyzkoušíme si konkrétní aplikace a nástroje. To a mnohem více vám poskytne náš workshop.  

 

Termín: 20. 10. 2022 (8:30 – 16:40 hod.)

Místo: Top Hotel Praha. Blažimská 1784/4, Praha 4

Organizátor: IKAP II Středočeského kraje / Everesta, s.r.o.

Lektorka: Mgr. Kateřina Švidrnochová, Digiskills (konzultantka a lektorka digitálních dovedností a designérka vzdělávacích procesů. Pomáhá týmům nastavovat strategie interní i externí komunikace, využívat efektivně nové technologie a zjednodušovat si práci i život díky digi nástrojům. Zaměřuje se na metodiky on-line vzdělávání a učící procesy. Začínala jako středoškolská učitelka, dnes má za sebou vedení desítek vzdělávacích a kulturních projektů v českých i mezinárodních týmech. Prošla neziskovým sektorem, vzdělávacími institucemi, komerční sférou i univerzitním prostředím. Kateřina je součástí týmu Digiskills, který dělá revoluci v přístupu k modernímu on-line vzdělávání ve firmách, jako je ŠKODA, ČSOB, LEGO, T-Mobile, ale také na univerzitách a základních i středních školách.)

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci škol – učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, VOŠ, případně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, apod.

Bližší obsah:
Workshop je zaměřen na vzdělávání v digitální době. Budeme se bavit o Digicompu 2.0 a dalších nástrojích pro měření digitálních dovedností a jejich vlivu na nové vzdělávací trendy. Ukážeme a vyzkoušíme si zajímavé technologie a aplikace využitelné ve výuce. Odnesete si metodiky, jak dostat do výuky digitální wellbeing, bezpečnost a praktická cvičení napříč předměty. Workshop bude veden interaktivní formou, účastníci budou pracovat na skupinových projektech a vyzkouší si mnoho trendů a aplikací na vlastní kůži. 

Příklady probíraných témat:

  • dopad digitalizace na vzdělávání společnosti
  • nové trendy ve vzdělávání pod vlivem nových technologií
  • Digicomp 2.0 a další nástroje pro měření digitálních dovedností
  • technologie a aplikace ve výuce
  • digitální kultura ve firmách i školách – jak nastavit efektivní a zdravé prostředí při práci s digitálními nástroji
  • digitální wellbeing a digitální bezpečnost 

Doporučujeme, aby měl každý účastník vlastní počítač, na kterém může během workshopu pracovat.

Pokud nebude možné, aby seminář proběhl prezenčně, bude se konat on-line formou.

Max. počet účastníků: 25

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Bc. Andrea Ulrichová, tel. 731 152 637, e-mail: andrea.ulrichova@everesta.cz.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře.

Přihláška na akci: