loader

IKAP II workshop: chemie - využití praktické chemie při poznávání okolního světa a přírody


Chcete se dozvědět a sami si vyzkoušet jak funguje chromatografie, hasicí přístroj, neviditelné písmo, jestli hoří plamen pod vodou a barvy mohou jen tak zmizet?

Odpověď na tyto otázky a na spoustu dalších z oblasti přírody a světa kolem Vás dostanete na našem workshopu, který je zaměřen na transfer teoretických a praktických dovedností v oblasti přírodovědných oborů z praxe do elementární i odborné výuky na základních a středních školách.

 

Termín: 16. 3. 2022 (8:30 – 16:40 hod.)

Místo: Top Hotel Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4

Organizátor: IKAP II Středočeského kraje / Everesta, s.r.o.

Lektor: PhDr. Tomáš Kudrna + tým odborníků ze Svazu chemického průmyslu ČR

Cílová skupina: učitelé přírodovědných předmětů ze ZŠ, víceletých gymnázií, SŠ a SOU nechemických zaměření, vychovatelé, organizátoři kroužků a jiní nepedagogičtí pracovníci

Bližší obsah:
Workshop bude rozdělen na dvě části, na část experimentální a část teoretickou. V experimentální části si sami účastníci vyzkoušejí poznávat přírodu a okolní svět pomocí zajímavých pokusů, v teoretické části se pak dozvědí o aktuálních výzvách a problémech spojených s odpady, energetikou, životním prostředím a chemickými látkami.

Příklady probíraných témat:  

Experimentální část

 • učení se směrem od praxe k elementárním poznatkům
 • nejmodernější trendy ve výuce chemie (badatelský přístup)
 • transfer ověřených zkušeností z praxe do výuky
 • podpora kreativity žáků během výuky
 • podpora grafomotorických schopností, manuální zručnosti
 • praktická bezpečnost práce a požární ochrana

Technická a informativní část

 • Zelená dohoda pro Evropu a Fit for 55
 • vodík a Vodíková strategie ČR
 • využití CO2 a dekarbonizace
 • cirkulární ekonomika a chemická recyklace
 • základní aspekty současné chemické legislativy
 • využití nástroje Benchmark Visits (přijít a vidět) při vzdělávání

K prezentovaným teoretickým a informativním tématům se předpokládá následná debata a diskuse.

Pokud nebude možné, aby seminář proběhl prezenčně, bude se konat on-line formou.

Max. počet účastníků: 25

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Bc. Andrea Ulrichová, tel. 731 152 637.

Přihlášky, prosím, zasílejte na e-mailovou adresu: andrea.ulrichova@everesta.cz.