loader

IKAP II WORKSHOP: CHEMIE - poznávání živé i neživé přírody prostřednictvím pokusů


V průběhu interaktivního vzdělávacího workshopu se budou pedagogové učit techniky provádění jednoduchých demonstračních pokusů s pomocí soupravy "Tajemství přírodovědy" a využívat je jako prostředek pro nácvik cíleného pozorování ze strany žáků, pro první nácvik sdělení, co pozorovali, popř. pro první nácvik vyvozování závěrů, důležitých hlavně pro běžný život.

 

Termín:  23. 2. 2023 (12:00 – 20:00 hod.)

Místo: Základní škola Libiš, Školní 180/4, Libiš

Organizátor: IKAP II Středočeského kraje / Everesta, s.r.o.

Lektor: PhDr. Tomáš Kudrna (autor experimentálních učebních pomůcek, učebnic, učebních textů, článků o přírodovědném zdělávání, externí lektor - např. pro NIDV, SVI AJAK, pro přírodovědné vzdělávání, prezentátor přírodovědných experimentů v MŠ a ZŠ, bezpečnostní technik, školitel BOZP, autorizovaná osoba pro nakládání s chemickými látkami)

Cílová skupina: učitelé přírodovědných předmětů ze ZŠ, víceletých gymnázií, SŠ a SOU nechemických zaměření, vychovatelé, organizátoři kroužků a jiní nepedagogičtí pracovníci

Bližší obsah:
Obsahem semináře budou elementární pokusy se vzduchem, s vodou, s oxidem uhličitým, s kuchyňskou solí, s octem, s barvami, s mýdlem, s papírem, s rostlinami a s potravinami.
V celém kurzu bude důsledně dbáno na bezpečnost práce pro vyučující, kteří nebyli v přírodovědných oborech na VŠ vzděláváni, a bude samozřejmě zohledňována i jejich nezkušenost s realizací i těch nejjednodušších pokusů.

Příklady pokusů:  

 • hoří svíčka pod vodou?
 • živá voda
 • červené zelí nástrojem detektiva
 • sopka na stole
 • neviditelné písmo
 • čistíme vodu z kaluže
 • k čemu jsou v těstě kvasnice?
 • malujeme bez štětce a pastelek
 • odbarvíme Coca-Colu?
 • naučíme vejce plavat?
 • kouzelné kruhy
 • oživlá kapka v oleji

Max. počet účastníků: 25

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Bc. Andrea Ulrichová, tel. 731 152 637, e-mail: andrea.ulrichova@everesta.cz.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře.

Přihláška na akci: