loader

IKAP II SEMINÁŘ: METODY PODPORUJÍCÍ ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST PRO NEČEŠTINÁŘE


Formou modelových lekcí si předvedeme využití metod rozvíjejících u žáků čtenářskou gramotnost.

 

Termín: 4. 4. 2022 (8:30 – 13:20 hod)

Místo: KÚSK, Zborovská 11, Praha 5, místnost č. 3072

Organizátor: IKAP II Středočeského kraje

Lektorka: PhDr. L. Kyncl

Cílová skupina: učitelé předmětů, v nichž se pracuje s odbornými texty (Bio, Ch, F, Z, D, Ov, ZSV, A, N, Inf)

Bližší obsah:
Interaktivní seminář vychází z programu RWCT. Rámcový program: 3 pravdy + 1 nepravda, Alfa box, Dvojitý zápisník, Poslední slovo patří mně, Diamant, Pyramida údajů, Kostka. Většinu metod si vyzkoušíme na tématech z různých předmětů. Budeme pracovat se seznamem čtenářských strategií a k nim přiřazovat jednotlivé metody. Tyto metody budeme třídit do fází E-U-R. Seminář zakončíme plánováním využití představených metod ve vlastních vyučovacích hodinách. Účastníci semináře budou průběžně analyzovat a reflektovat jednotlivé metody, pojmenovávat jejich pozitiva i rizika, analyzovat čtenářské strategie obsažené v představovaných metodách a v neposlední řadě plánovat využití těchto metod ve vlastních třídách.

Pokud nebude možné, aby seminář proběhl prezenčně, bude se konat on-line formou.

Max. počet účastníků: 15

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Gabriela Puršlová, purslova@kr-s.cz, tel. 257 280 528.

Seminář již plně naplněn. K dispozici 3 volná místa pro náhradníky!

Přihláška na akci: