loader

IKAP II SEMINÁŘ: KINAESTHETIC LEARNING


Cílem kurzu je oživení a rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí učitelů a představení efektivních metod při výuce anglického jazyka ve dvou tematických oblastech. Dalším cílem je poskytnout učitelům anglického jazyka příležitost procvičit si jazykovou úroveň, na které běžně neučí (C1 a vyšší). Učitelé si zvýší schopnost a dovednost komunikovat a jednat v angličtině. Důraz je kladen na poskytnutí prostoru a motivace pro komunikaci účastníků na úrovni C1. Účastníci se aktivně zapojí do sdílení metod, nápadů, aktivit a zdrojů a do diskuse o nich.

 

Termín: 6. 6. 2022 (12:30 – 15:40 hod)

Místo: KÚSK, Zborovská 11, Praha 5, místnost č. 3072

Organizátor: IKAP II Středočeského kraje

Lektorka: J. Ayrapetyan

Cílová skupina: učitelé angličtiny 2. stupně ZŠ a SŠ

Bližší obsah:
Motivační pohybové aktivity a hry určené pro žáky, kteří se nejlépe učí během pohybových aktivit. Tento typ žáků má tendenci být méně úspěšný v úkolech, které zahrnují psaní, čtení a poslech. Jejich chování ve třídě je často rušivé a zapojení pohybových aktivit může mít úspěch i u auditivních a vizuálních typů žáků.
Kurz probíhá celý v angličtině.

Pokud nebude možné, aby seminář proběhl prezenčně, bude se konat on-line formou.

Max. počet účastníků: 15

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Gabriela Puršlová, purslova@kr-s.cz, tel. 257 280 528.

SEMINÁŘ JIŽ PLNĚ OBSAZEN.