loader

IKAP II seminář: Jak pracovat s žáky a jejich vlastními knihami v dílnách čtení

Cílem kurzu je, aby se účastníci dozvěděli, co odlišuje čtenářskou dílnu a čtenářskou lekci a získali inspiraci k dílnám čtení: např. jak pomoci žákům seznámit se s novými knihami a jak je podpořit ve výběru knih, které jim přinášejí prožitek. Dále se účastníci seznámí s tím, jak mohou pracovat s ilustracemi v návaznosti na to, jak ilustrace doplňují, zesilují či vyjasňují text, nebo proč nás některé ilustrace uchvacují.

 

termín: 11.11.2021 (8:30 – 13:20 hod)

místo: KÚSK, Zborovská 11, Praha 5, místnost č. 3072

organizátor: IKAP II Středočeského kraje

lektorka: Mgr. J. Štybnarová

cílová skupina: učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ

bližší obsah:
Budeme pracovat ve formátu čtenářská dílna zážitkovým způsobem: účastníci budou v rolích žáků. V prvním bloku si vyzkoušíme knižní loterii, aktivitu, která by se účastníkům mohla hodit při seznamování žáků s novými knihami třídní nebo školní knihovny. Dále si v tomto bloku vyzkoušíme metodu „skládankového učení". V druhém bloku budeme pracovat ve formátu čtenářská dílna s různými čtenářskými cíli. Ve třetím bloku budeme pracovat ve formátu čtenářská dílna s dětskou knihou a ilustracemi a seznámíme se s metodou „poslední slovo patří mně".
Závěrem se seznámíme s literaturou, která by účastníkům mohla dopomoci při plánování čtenářských dílen.

požadavek na účastníky: 
Přineste si na seminář knihu, kterou máte aktuálně rozečtenou nebo se ji chystáte číst. Dále jednu knihu, kterou jste četli ve starším školním či dospívajícím věku a ve které jsou ilustrace, které Vás uchvátily.
 

V případě nemožnosti konání prezenční formou se bude seminář konat on-line.

max. počet účastníků: 12

cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Gabriela Puršlová, purslova@kr-s.cz, tel. 257 280 528.

V tuto chvíli je seminář obsazen!