loader

IKAP II SEMINÁŘ: JAK HODNOTIT PÍSEMNÝ PROJEV V HODINÁCH CIZÍHO JAZYKA


Písemný projev patří všeobecně k nejméně procvičovaným řečovým dovednostem a jeho uchopení se řadí k těm náročnějším činnostem z pohledu vyučujících.

Termín: 2. 6. 2022 (9:00 – 13:50 hod)

Místo: KÚSK, Zborovská 11, Praha 5, místnost č. 3072

Organizátor: IKAP II Středočeského kraje

Lektorka: Ing. M. Lang

Cílová skupina: učitelé anglického jazyka ZŠ a SŠ

Bližší obsah:
V semináři probereme, jak písemný projev zadat tak, aby vyučující byl schopen dát zpětnou vazbu s ohledem na různá kritéria, která se mohou dle potřeby kombinovat či vypouštět. Dále se pak zaměříme na to, jakým způsobem udělit známku s určitou váhou, je-li písemný projev známkován. Rovněž probereme způsoby udělení zpětné vazby, které nejsou založené na známce či hodnocení vyučujícími, ale samotnými žáky, a to s ohledem na časové možnosti výuky. Dotkneme se také toho, jak reagovat na písemný projev, který má citlivý nebo nevhodný obsah. V poslední části semináře cvičně opravíme autentické písemné práce žáků a následná řízená diskuse bude sloužit k výměně názorů mezi účastníky.

Pokud nebude možné, aby seminář proběhl prezenčně, bude se konat on-line formou.

Max. počet účastníků: 15

Cena semináře: zdarma

Přihlášky na: purslova@kr-s.cz, tel. 257 280 528.

Seminář plně obsazen.