loader

IKAP II seminář: Hry při výuce matematiky

Vzdělávací program je zaměřen na využití deskových a karetních her pro rozvoj matematické gramotnosti u žáků. Obsah semináře umožňuje pedagogům rozšířit si zásobník námětů pro výuku. Program ukáže, jak zohlednit individuální potřeby a požadavky žáků (rozdílná úroveň matematické gramotnosti, jejich věk, další zájmy aj.). Účastníci se seznámí s různými typy her, které vedou děti k lepšímu pochopení učiva a zároveň pro ně mohou být vysoce motivační. 

 

termín: 22.11.2021 (8:30 – 13:20 hod)

místo: KÚSK, Zborovská 11, Praha 5, místnost č. 3072

organizátor: IKAP II Středočeského kraje

lektorka: Mgr. V. Havelková

cílová skupina: učitelé ZŠ

bližší obsah:
Ukázky didaktických her jako zvnějšku řízených motivovaných činností, při kterých si žáci procvičují a upevňují vědomosti, dovednosti a návyky. Dále si ukážeme hry pro rozvoj paměti, představivosti, postřehu a též jak použít hru jako nástroj rozvoje spolupráce mezi žáky. Nezapomeneme se také zaměřit na hry pro rozvoj rovinné a prostorové představivosti, početních dovedností a dostaneme se i k procvičování aritmetických operací. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky.

Pokud nebude možné, aby seminář proběhl prezenčně, bude se konat on-line formou.

max. počet účastníků: 15

cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Gabriela Puršlová, purslova@kr-s.cz, tel. 257 280 528.

V tuto chvíli je seminář již plně obsazen.