loader

IKAP II SEMINÁŘ: geogebra JAKO NÁSTROJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH


Seminář je zaměřen na využití programu GeoGebra pro rozvoj matematické gramotnosti. GeoGebra je volně stažitelná, většina jejích verzí je k dispozici uživatelům zdarma. Je hojně a úspěšně používaná ve výuce matematiky (a dalších, zejména, přírodovědných předmětech) po celém světě.

 

Termín: 10. 2. 2022 (8:30 – 13:20 hod)

Místo: KÚSK, Zborovská 11, Praha 5, místnost č. 3072

Organizátor: IKAP II Středočeského kraje

Lektorka: Mgr. V. Havelková

Cílová skupina: učitelé 2. stupně ZŠ

Bližší obsah:
Seminář se bude věnovat základnímu seznámení s programem. Každý účastník následně zvládne vytvářet své vlastní materiály pro výuku a používat program co nejlépe za účelem rozvoje matematické gramotnosti. Obsah semináře umožňuje pedagogům rozšířit si zásobník námětů nejen pro výuku matematiky, ale i dalších předmětů. Účastníci se seznámí s metodami a postupy, které vedou žáky k lepšímu pochopení učiva a zároveň pro ně mohou být vysoce motivační. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky.

Příklady probíraných témat:
  • seznámení s webovou podporou programu a úložištěm již hotových materiálů, které je možno rovnou využít ve výuce (bez vlastní tvorby)
  • pracovní prostředí programu GeoGebra (panel nástrojů, algebraické okno, tabulka, nákresny, vstupní panel)
  • GeoGebra jako nástroj pro tvorbu vlastního didaktického materiálu (např. ukládání vytvořených souborů, export do různých typů souborů včetně exportu do interaktivní webové stránky)
  • aplikace programu do výuky geometrie, aritmetiky, algebry, statistiky a funkcí (včetně aplikace v rámci propedeutik v těchto oblastech)
  • využití programu jako nástroje rozvoje matematické gramotnosti, propojování geometrických a algebraických interpretací v matematice prostřednictvím programu
  • základní ovládání prostředí 3D

Pokud nebude možné, aby seminář proběhl prezenčně, bude se konat on-line formou.

Max. počet účastníků: 15

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Gabriela Puršlová, purslova@kr-s.cz, tel. 257 280 528.

SEMINÁŘ JIŽ PLNĚ OBSAZEN.