loader

IKAP II seminář: Čtenářská dílna a čtenářské lekce – jak v nich pracovat se čtenářskými cíli

Práce ve formátu čtenářské lekce se společným textem. Celkem se budou číst tři různé texty. V každé lekci se zaměříme na různé čtenářské cíle. Kurz bude probíhat zážitkově, to znamená, že účastníci budou v rolích žáků, aby sami na sobě zjistili, jaká je míra jejich aktivity při konstruktivisticky vedené výuce.

 

termín: 29.09.2021 (8:30 – 13:20 hod)

místo: KÚSK, Zborovská 11, Praha 5, místnost č. 1088

organizátor: IKAP II Středočeského kraje

lektorka: Mgr. J. Štybnarová

cílová skupina: učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ

bližší obsah:
U prvního textu se budeme zabývat shrnutím textu a tím, jaká je hlavní myšlenka textu a zda můžeme najít v textu nějakou myšlenku skrytou. Dále se budeme zabývat ustálenými prvky a budeme prozkoumávat, zda výběr slov měl vliv na tón a účinek příběhu. U druhého textu budeme pracovat s nabídkou různých cílů ze čtenářského kontinua a úkolem účastníků bude zvolit alespoň dva z nich a svoje přemýšlení sdílet s kolegy. U třetího textu budeme pracovat s didaktickým potenciálem textu a ve dvojici budeme přemýšlet o čtenářských cílech, tak abychom dokázali vytěžit, co text nabízí. Zároveň budeme plánovat aktivity pro splnění cílů prostřednictvím metody plánování pozpátku.

Pokud nebude možné, aby seminář proběhl prezenčně, bude se konat on-line formou.

max. počet účastníků: 15

cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Gabriela Puršlová, purslova@kr-s.cz, tel. 257 280 528.