loader

Exkurze do Západních Čech a Norimberku

Koncem června letošního roku se v rámci projektu IKAP uskutečnila na Střední lesnické škole a Středním odborném učilišti, Křivoklát, Písky exkurze do Západních Čech a Norimberku. Pedagogové a studenti navštívili Lesní správu Litvínov, kde si mohli mimo jiné prohlédnout rekultivační plochy Mostecké hnědouhelné pánve.
V Lázeňských lesích v Karlových Varech se odborně seznámili s charakteristikou obhospodařovaného území - tzn. lesy zvláštního určení. Na naučné stezce Kladská v CHKO Slavskovský les si mohli pedagogové i žáci např. prohlédnout Kyselé jezero, kde je ekosystém provázen typickou acidofilní květenou a faunou. Dále navštívili historickou jízdárnu Světce u Tachova, která je zařazena do seznamu UNECO a poslední exkurze se konala v ZOO Norimberk.

Akce byla celým kolektivem velice kladně hodnocena. Byla velkým přínosem jak pro naše pedagogy, kteří zahrnou nově získané znalosti do výuky odborných předmětů, tak pro naše studenty.