loader

CIS SEMINÁŘ: FORMY PODPORY PRO SPECIÁLNÍ PEDAGOGY A ŠKOLNÍ ASISTENTY

 

Speciální pedagog provádí pedagogickou, diagnostickou, terapeutickou, logopedickou a poradenskou činnost.

Vyhodnocuje nápravné, reedukační a kompenzační postupy. Spolupracuje s rodinami a rodiči postižených dětí a mládeže během provádění nápravných metod. Případně může poskytovat speciální pedagogické služby. Přijďte na náš workshop a my vám povíme, jaké existují formy podpory pro speciální pedagogy a školní asistenty.

 

Termín: 8. 11. 2022 (9:00 – 15:00 hod)

Místo: Školská 32, Praha 1

Organizátor: Centrum Informační Společnosti, s.r.o.

Lektorka: Mgr. et Mgr. Iva Stratilová, MBA

Cílová skupina: učitelé základních a středních škol, speciální pedagogové, asistenti pedagoga

Bližší obsah:
Cílem našeho workshopu je seznámit účastníky s možnostmi a formami podpory pro tento typ pedagogů a pro školní asistenty. Workshop je určen pro vedení škol, školní asistenty a pro speciální pedagogy. Předpokladem efektivně stráveného času je ochota aktivního zapojení se.

Příklady probíraných témat:

 • podpůrná opatření 1. stupně (prevence zhoršování školní úspěšnosti žáka) 
 • struktura plánu pedagogické podpory
 • podpůrná opatření 2. stupně
 • normovaná finanční náročnost pro personální podporu žáka/žáků a učitelů: 3. stupeň podpůrných opatření
 • 4. stupeň podpůrných opatření:   
  služby asistenta pedagoga a poskytovatele speciálně pedagogické péče 
  podpora výuky dalším pedagogickým pracovníkem 
  tlumočníci českého znakového jazyka a přepisovatelé pro neslyšící, školní psychologové a školní speciální pedagogové 
 • 5. stupeň podpůrných opatření
  služby asistenta pedagoga a poskytovatele speciálně pedagogické péče
  podpora výuky dalším pedagogickým pracovníkem
  tlumočníci českého znakového jazyka a přepisovatelé pro neslyšící, školní psychologové a školní speciální pedagogové 
 • podpůrná opatření pro práci pedagoga se žákem
 • zajištění výuky předmětů speciálně pedagogické péče

Pokud nebude možné, aby seminář proběhl prezenčně, bude se konat on-line formou.

Max. počet účastníků: 12

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Ing. Daniela Spiesová, Ph.D. , e-mail: daniela.spiesova@ciskurzy.cz.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře. 

Přihláška na akci: