loader

Krajská hospodářská komora Střední Čechy si Vás dovoluje pozvat na

Finále soutěže a aktivity MODERNÍ TECHNOLOGIE FIREM OČIMA SŠ

Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655

 

Termín konání: 25.6. 2020 od 09:00 – 12:00 hod
Místo konání: Crystal Bohemia, a.s.
Jiráskova 223/19, 290 01 Poděbrady
 
Aktivita je zaměřena na zvýšení vědomostní úrovně pedagogů a žáků v oblasti multimédií a moderních
technologií a následně na praktické ověření získaných dovedností a znalostí pedagogů a žáků SŠ. Zapojené
týmy škol navštívily firmy, kde získaly informace o využití moderních technologií ve firmě, jejího fungování a
natočily videomateriál, který následně zpracovaly do reportážních spotů. Hodnotit bude porota složená ze
zástupců KHK StČ, odborníků z praxe a hostů. Reportáže budou následně sloužit jako propagační materiál
škol, dále k ukázce žákům na ZŠ, kteří se rozhodují o dalším studiu; také jako podpůrný výukový materiál pro
žáky a pedagogy SŠ.
 
Moderní technilogie 1
 
Moderní technilogie 2