loader

Krajská hospodářská komora Střední Čechy Vás srdečně zve
Finále soutěže Junior T-Profi

 

Termín a místo konání: 24. června 2020, 10:00h – 14:00h
Podnikatelský inkubátor Nymburk
(Za Žoskou 2506, 288 02 Nymburk)
 
Soutěž Junior T-Profi byla vytvořena pro žáky ZŠ jako nástroj, který podpoří rozvoj
kreativity mezi žáky základních škol, jejich fantazii a zručnost. Tato aktivita je zaměřena na rozvoj
manuální zručnosti žáků ZŠ, na možnost vyzkoušet si práci rukama a tím také ověření si svých
technických schopností, což je dobré využít při výběru dalšího studia a vybraného povolání po
studiu. Aktivita je také zaměřena na zvýšení odborné úrovně pedagogických pracovníků, kteří
mohou ke své výuce využít stavebnice Merkur, popř. dalších polytechnických stavebnic, které rozvíjí
zručnost a kreativitu žáků. Školení a soutěže jsou aktivitou projektu Implementace Krajského
akčního plánu Středočeského kraje, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655.
 
Kontakt:
Vladislava Šizlingová
Tel.: +420 326 377 708, +420 702 020 489
E-mail: sizlingova@komora.cz
www.khkstrednicechy.cz
 
Soutez Junior T-profi 24_06_2020_1
Soutez Junior T-profi 24_06_2020_2