loader

CIS SEMINÁŘ: EMPATIE A ASERTIVITA VE ŠKOLE


Chcete se dozvědět a sami si vyzkoušet, jak být empatický, ale zároveň si stanovit optimální hranice se žáky? Jak být dostatečně citlivý, ale stále mít autoritu a respekt? Tato hranice se může zdát velmi tenká, až nemožná… Odpověď na tyto otázky a na spoustu dalších z oblasti empatie a asertivity dostanete na našem workshopu!

Na tomto workshopu si ukážeme asertivní techniky v konkrétních modelových situacích, ale také co se stane, když budete neasertivní. Cílem semináře je naučit se a osvojit si obranu proti pasivitě, agresi a například i manipulaci, ale zároveň být empatickým pedagogem.  

 

AKCE JE Z DŮVODU NÍZKÉ OBSAZENOSTI ZRUŠENA.

 

Termín: 8. 3. 2023 (9:00 – 15:00 hod)

Místo: Školská 32, Praha 1

Organizátor: Centrum Informační Společnosti, s.r.o.

Lektorka: Ing. Daniela Spiesová, Ph.D.

Cílová skupina: učitelé základních a středních škol, asistenti pedagoga

Bližší obsah:
Cílem workshopu je posílit komunikační dovednosti pedagogických pracovníků využíváním asertivního jednání ve školním prostředí. Pedagogičtí pracovníci se v rámci workshopu seznámí s podstatou asertivity, jejími výhodami, riziky a praktickými zásadami, zmapují a zvládnou zdokonalení svého vlastního asertivního stylu jednání, naučí se používat asertivní techniky v konkrétních situacích při své pedagogické praxi, osvojí si vhodné způsoby obrany proti pasivitě, agresi a manipulaci, zdokonalí schopnost lépe hájit a prosazovat své zájmy a dosahovat cílů přiměřeným a přijatelným způsobem. Po absolvování workshopu budou pedagogičtí pracovníci schopni úspěšně a efektivně aplikovat nástroje asertivního jednání při jednání s žáky/studenty, rodiči, kolegy i vedením školy, aby se dokázali sebeprosazovat na základě respektu k sobě i druhým, snížili tak pravděpodobnost vzniku konfliktů, nedorozumění a účinněji se bránili manipulaci.

Příklady probíraných témat:

  • empatie a aktivní naslouchání (pedagog – pedagog, pedagog – žák/student, pedagog – rodič)
  • asertivní filozofie, asertivní práva, dovednosti a techniky
  • asertivní práva v roli pedagoga, co je oprávněný nárok a co laskavost
  • rizika neasertivního, pasivního, agresivního a manipulativního chování pro praxi
  • transakční analýza jako efektivní způsob komunikace z role dospělého k dospělému
  • korektně sebeprosazující chování vůči kolegům a žákům na různých stupních řízení

Pokud nebude možné, aby seminář proběhl prezenčně, bude se konat on-line formou.

Max. počet účastníků: 12

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Ing. Daniela Spiesová, Ph.D. , e-mail: daniela.spiesova@ciskurzy.cz.