loader

PPP WEBINÁŘ: DIFERENCIACE VÝUKY U ŽÁKŮ S LEHKOU MENTÁLNÍ RETARDACÍ


Chcete se dozvědět, jak pracovat s žákem s lehkou mentální retardací v běžné třídě? Workshop je zaměřen na teoretickou a praktickou část, kde nebude chybět ukázka individuálního vzdělávacího plánu, učebnic a pomůcek.

 


Termín: 23. 3. 2023 (13:00 - 17:00 hod.)

Místo: on-line

Organizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Lektor: Mgr. Terezie Kaltounková

Cílová skupina: učitelé ZŠ, asistenti pedagoga, školní speciální pedagogové, vedení školy

Bližší obsah:
Společně probereme specifika různých typů lehké mentální retardace, dále si představím proces, který vede k potvrzení diagnózy. Ukážeme si příklad Doporučení SPC pro žáka s LMR a konkrétní příklady IVP s upravenými výstupy. Specifikujeme tým odborníků ve škole a jednotlivé role. Dále se zaměříme na začlenění žáka do kolektivu a spolupráci s rodiči. Nebudou chybět ani ukázky kompenzačních pomůcek a učebnic. 

Praktická část

 • představení učebnic pro žáky s LMR
 • možnosti didaktických pomůcek
 • konkrétní kazuistiky
 • jak sestavit IVP
 • doporučení SPC či PPP

Teoretická a informativní část

 • jak se LMR projevuje
 • diagnostika
 • příčiny vzniku LMR
 • proces začlenění žáka do běžné školy
 • jednotlivé role pedagogických pracovníků 
 • spolupráce  s rodiči

Max. počet účastníků: 12

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Mgr. Terezie Kaltounková, e-mail: t.brezovska@seznam.cz.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře. 

Přihláška na akci: