loader

CIS WEBINÁŘ: DEPRESE A SYNDROM VYHOŘENÍ - ZVLÁDÁNÍ STRESU

 

Celý život již od dětství posloucháme, že máme být zapálení pro to, co děláme, ale co dělat, když se ten plamen stane nekontrolovatelným a my začneme hořet nebo naopak náš oheň ztrácí sílu? Odpověď na tyto otázky a na spoustu dalších z oblasti zvládání stresu dostanete na našem workshopu!

Během workshopu si ukážeme, jak rozpoznat, že žák již není zapálený, ale že již vyhořívá… Jaké jsou signály, jaké jsou faktory a kdy je nutné zasáhnout. Na tomto workshopu se naučíte rozpoznat cizí ale i své vlastní body zlomu a jak pracovat na nápravě.  

 

AKCE JE Z DŮVODU NÍZKÉ OBSAZENOSTI ZRUŠENA.

 

Termín: 17. 3. 2023 (12:30 – 18:30 hod)

Místo: ON-LINE

Organizátor: Centrum Informační Společnosti, s.r.o.

Lektorka: Ing. Daniela Spiesová, Ph.D.

Cílová skupina: učitelé základních a středních škol, asistenti pedagoga

Bližší obsah:
Workshop je zaměřen na popis rizik, která ohrožují pedagogické pracovníky v jejich práci. Nároky na komunikaci, týmovou spolupráci, podporu žáků se SVP, zvládání náročných situací, řešení konfliktů ve školním prostředí často vedou u pedagogických pracovníků k syndromu vyhoření. Proto se obsah workshopu zaměří na prevenci, tedy předcházení vzniku a rozvoje syndromu vyhoření, efektivní podporu pedagogických pracovníků tak, aby se zvýšila jejich odolnost, psychická stabilita a vyrovnanost. Pozitivní ladění pedagogů má přímý vliv na klima ve třídách i v celé škole, to se pak zpětně odráží v psychické pohodě pedagogických pracovníků.

Příklady probíraných témat:

  • syndrom vyhoření ve školní praxi (pojem syndrom vyhoření a jeho znaky, signály a fáze syndromu vyhoření)
  • typy syndromu vyhoření (worn-out burnout, classic burnout, underchallenged burnout)
  • vnitřní rizikové faktory
  • vnější rizikové faktory
  • prevence – jak nevyhořet? (pozitivní myšlení jako základ proaktivního jednání, negativní myšlení vytvářející reaktivní jednání, jak podporovat pozitivní klima ve třídě/škole)
  • možnosti supervize a dalšího vzdělávání jako podpory v prevenci syndromu vyhoření

Max. počet účastníků: 12

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Ing. Daniela Spiesová, Ph.D. , e-mail: daniela.spiesova@ciskurzy.cz.