loader

CIS webINÁŘ: VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE SE ŽÁKY, RODIČI A KOLEGY

 

Chcete se dozvědět více o komunikaci? Komunikace je základ veškerých vztahů. Během tohoto workshopu se naučíte číst signály neverbální komunikace, a také s nimi pracovat a používat je jako nástroj k pochopení (nejen) svých žáků. Správné podání ruky je prvním krůčkem k zamezení nedorozumění a neporozumění s žáky a rodiči. Dalším krokem je komunikace verbální, a jak na nás například působí nevhodná intonace mluveného projevu či používání negativních výrazů.

Víte, co znamená tzv. americká čtyřka? odpověď na tuto otázku a na spoustu dalších z oblasti komunikace dostanete na našem workshopu. Workshop bude o komunikaci, nebojte se tedy si k nám přijít zakřičet z plných plic!  


SEMINÁŘ JIŽ PLNĚ OBSAZEN.


Termín:
30. 11. 2022 (12:30 – 18:30 hod)

Místo: ON-LINE

Organizátor: Centrum Informační Společnosti, s.r.o.

Lektorka: Ing. Daniela Spiesová, Ph.D.

Cílová skupina: učitelé základních a středních škol, asistenti pedagoga

Bližší obsah:
Na workshopu se pedagogové naučí sjednotit verbální a neverbální projev do jednotného signálu, který bude pro žáky a další okolí srozumitelný. Uvědomí si svou osobnost a její projevování skrze neverbální komunikaci. Zamezí se tak nedorozumění, kdy každý člověk může vnímat stejné signály odlišně. Naučíte se neutrálnímu způsobu vyjádření jako výchozímu. Program směřuje k objevování základních předpokladů jedince pro cílená a uvědomělá jednání, která mohou být východiskem pro zlepšení komunikačních dovedností učitele se žáky, kolegy, rodiči. 

Příklady probíraných témat:

  • proces verbální komunikace, čeho se vyvarovat
  • odlišnosti verbální komunikace vzhledem k posluchači/ům
  • seznámení se škálou možností neverbálních signálů (tělo, postoj, posed, mimika, hlas v prostoru, etiketa jako mezinárodní neverbální komunikace)
  • praktická cvičení, která se věnují individuálním neverbálním projevům: techniky práce s hlasem, gesty a projevem, jak na žáky působí učitelův postoj, práce s fyzickým tělem a gesta 

Pokud nebude možné, aby seminář proběhl prezenčně, bude se konat on-line formou.

Max. počet účastníků: 12

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Ing. Daniela Spiesová, Ph.D. , e-mail: daniela.spiesova@ciskurzy.cz.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře. 

Přihláška na akci: