loader

CIS SEMINÁŘ: BALINTOVSKÉ SKUPINY - 2. ČÁST

 

Pracovníkům v náročných profesích by měla být poskytnuta náležitá podpora a péče. Je to v zájmu nejen onoho zaměstnance, ale především v zájmu jeho klienta, a tedy v zájmu samotného zaměstnavatele. Kdo jiný, než učitelé a asistenti pedagoga si takovou podporu zaslouží?

V bezpečném prostředí a v rámci přesně nastaveného procesu – rozeberete svůj námět s kolegy a s průvodci metodou. Nechce se Vám rovnou s „kůží na trh“, a přesto máte zájem si metodu vyzkoušet? I to je možné, na našem workshopu využijeme buď náměty Vašich odvážnějších kolegů nebo našich připravených studií.

 

AKCE JE Z DŮVODU NÍZKÉ OBSAZENOSTI ZRUŠENA.

 

Termín: 28. 2. 2023 (8:30 – 11:30 hod)

Místo: Školská 32, Praha 1

Organizátor: Centrum Informační Společnosti, s.r.o.

Lektorka: Mgr. et Mgr. Iva Stratilová, MBA

Cílová skupina: učitelé mateřských, základních a středních škol, asistenti pedagoga

Bližší obsah:
Co konkrétně můžete čekat: aktivní zapojení se, práci ve skupině, rozbor konkrétního případu, názory kolegů, zpětnou vazbu, pokračovaní ve třech následných sezeních (vždy po 4 vyučovacích hodinách). 
Co bude společným cílem: podpora v emocích, podpora v nabídce konkrétního řešení, posílení v kompetencích (zejména pedagogických a osobnostně – sociálních), získání účinné prevence vůči syndromu vyhoření a pro (velmi) tvořivé učitele inspiraci...
Workshop je určen: všem, kteří se neobávají nových věcí a vidí v nich potenciál nejen pro svoji práci, ale pro osobní rozvoj.

Jedná se o druhou část školení - z celkového počtu čtyř částí. Účastník se musí zúčastnit všech částí - I., II., III., IV.

Pokud nebude možné, aby seminář proběhl prezenčně, bude se konat on-line formou.

Max. počet účastníků: 8

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Ing. Daniela Spiesová, Ph.D. , e-mail: daniela.spiesova@ciskurzy.cz.