loader

PPP WEBINÁŘ: ASISTENT PEDAGOGA V SYSTÉMU ŠKOLY


Asistenti pedagoga jsou již řadu let nedílnou součástí škol, přesto někdy panují nejistoty ohledně náplně práce jak z pohledu asistentů, tak i učitelů, a vynořují se otázky nad efektivní spoluprací mezi učiteli a asistenty a rovněž mezi asistenty a žáky. Praktický seminář Vám poskytne informace z oblasti legislativního ukotvení pozice pedagoga jako podpůrného opatření a také postřehy, tipy a rady z praxe.

Praktický seminář Vám poskytne informace z oblasti legislativního ukotvení pozice asistenta pedagoga jako podpůrného opatření a dále také různé postřehy, tipy a rady z praxe.

 

Termín: 27. 1. 2023 (11:00 - 15:00 hod.)

Místo: ON-LINE

Organizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Lektor: Aleš Štefan (profesi asistenta pedagoga i učitele praktikuje celou řadu let v základní škole Velvary)

Cílová skupina: učitelé, asistenti pedagoga, zástupci vedení a pracovníci školních poradenských pracovišť ze základních škol, víceletých gymnázií, středních škol a středních odborných učilišť

Bližší obsah:
Seminář bude rozdělen na dvě části, na vlastní přednášku a dále na část věnovanou dotazům, postřehům a prezentaci osobních zkušeností účastníků, na příkladech z praxe si budeme demonstrovat, jak by ideálně mělo vypadat efektivní působení asistenta pedagoga v průběhu vzdělávacího procesu. 

Max. počet účastníků: 15

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Aleš Štefan, e-mail: ales.stefan@seznam.cz.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře. 

Přihláška na akci: