loader

PPP WEBINÁŘ: ASISTENT PEDAGOGA V SYSTÉMU ŠKOLY


Asistenti pedagoga jsou již řadu let nedílnou součástí škol, přesto někdy panují nejistoty ohledně náplně práce jak z pohledu asistentů, tak i učitelů, a vynořují se otázky nad efektivní spoluprací mezi učiteli a asistenty a rovněž mezi asistenty a žáky. Praktický seminář Vám poskytne postřehy, tipy a rady z praxe.


Termín: 20. 5. 2022 (12:00 - 16:00 hod.)

Místo: ONLINE (odkaz na přihlášení obdržíte od lektora po přihlášení na webinář)

Organizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Lektor: Aleš Štefan (profesi asistenta pedagoga i učitele praktikuje celou řadu let v základní škole Velvary)

Cílová skupina: asistenti pedagoga, učitelé

Max. počet účastníků: 12

Cena semináře: zdarma

Přihlášky, prosím, zasílejte do 16. května 2022 na e-mailovou adresu: ales.stefan@seznam.cz.