loader

Zajímavá týdenní stáž na alternativní škole ve Francii

Kolegyně ze školy Da Vinci v Dolních Břežanech načerpaly zkušenosti nedaleko Paříže.

 

Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci sídlící v Dolních Břežanech je naším projektovým partnerem. V rámci realizace svých aktivit pro "IKAP II Středočeského kraje" navštívily dvě její pedagožky Francii, konkrétně collège & Lycée La Jonchère a užily si několik dnl naplněných poznáváním, inspirováním se, spoluprací a zážitky.

O své postřehy se s námi Markéta Šindelářová (vyučuje výtvarnou výchovu, český jazyk a francouzštinu) a Barbora Bažilová (učitelka matematiky, fyziky a francouzštiny) laskavě podělily, a tak se i Vy prostřednictvím jejich shrnutí svých poznatků můžete dozvědět, v čem se české a francouzské školství liší, v čem se můžeme zlepšit, a kde za námi Francouzi naopak zaostávají. 


Třetí lednový týden tohoto roku jsme odjely na stáž do alternativní školy sídlící nedaleko Paříže. Na naší cestě jsme měly několik cílů. Jednak jsme, protože obě působíme na demokratické škole Da Vinci v Dolních Břežanech, chtěly navázat spolupráci a sdílet inspiraci se zahraniční školou, která je vystavěná na podobných hodnotách jako naše alma mater, a dále jsme se snažily poznat specifika fungování soukromých škol ve Francii a jejich zasazení do tamní vzdělávací soustavy. V neposlední řadě nás také zajímaly pedagogické metody a přístupy, které by bylo možné uplatnit i v našich podmínkách.

Cesta z České republiky i přesun do našeho dočasného působiště v blízkosti moderní čtvrti La Défense se odehrály, až na pár absurdních zážitků souvisejících s francouzským administrativním systémem, bez jakýchkoliv potíží. Následující den jsme již byly srdečně přijaty na Collège & Lycée (2. stupeň a gymnázium) La Jonchère - soukromé škole, která působí teprve čtvrtým rokem. Seznámily jsme se s většinou pedagogického sboru a téměř se všemi žáky. Aktuální plná kapacita činí 35 studentů. Poznaly jsme též prostředí, zázemí a historii školy. Dlouze jsme se se všemi bavili o filosofii školy, pedagogickém přístupu a začátcích naší domovské školy a sdíleli výzvy, kterými obě školy procházely v různých fázích svého vývoje.

Další dny jsme pak už věnovaly náslechům v hodinách, poznávání kulturních odlišností a různých podmínek fungování soukromých škol v obou zemích. Dvakrát jsme badatelským způsobem samy vedly vyučovací hodinu, během které si studenti vyrobili vlastní kaleidoskop s magickou hůlkou.

Asi by nešlo o úplně autentický pobyt ve Francii, kdybychom nezažily generální stávku postihující sektor státních služeb (železnice, školství, zdravotnictví). Za sebe (BB) oceňuji, že oproti mým předchozím zkušenostem se velmi zlepšil přístup k nestávkující části obyvatelstva. Se znalostí jazyka nebyl problém se zorientovat v možnostech dopravy a jiných služeb. I tak jsme ovšem s kolegyní byly jedny z mála, komu se podařilo ve čtvrtek dopravit do školy.

Během intenzivního týdenního pobytu jsme si uvědomily řadu věcí. Z globálního hlediska třeba to, že francouzská sociální politika zaměřená na minimalizaci socio-ekonomických rozdílů ve vzdělávání způsobuje, že děti tráví ve škole učením vydatné množství času, což na ně klade značné nároky. Všechny dny kromě středy probíhá výuka od 9:00 do 17:30 hod., ve středu je kratší, přičemž na této „naší“ škole se ve středu nevyučovalo dle rozvrhu a žáci pracovali na individuálních úkolech. My jsme měly problém to vydržet i jako dospělé osoby.

Úspěch u maturity je pokládán za stěžejní ukazatel kvality školy, a pokud by někdo u maturity neobstál, mohly by být důsledky pro školu likvidační. Založit ve Francii soukromou školu a obhájit si důvody pro její fungování je ve francouzském vysoce centralizovaném systému náročnější než u nás a vyžaduje to odhodlání a vysoce kreativní přístup.

Z navštívených hodin nás zaujala zejména diferencovaná výuka ve věkově smíšených třídách, workshopy vaření, filozofické a mediační dílny i vysoká hodinová dotace pro angličtinu - v tomto mají školu poměrně široké možnosti hodinové distribuce. Já (MŠ) jsem, jakožto jazykářka, považovala za inspirativní hodiny francouzského jazyka a literatury, na nichž jsem mohla v mnoha variacích sledovat propracovaný francouzský systém analýzy textů i jejich tvorby.

Vedle toho jsme ocenily technické vybavení tříd a dispoziční řešení prostoru, ve kterém byly umístěny malé kabiny umožňující izolovat se od okolního dění a získat chvíli čas jen pro sebe, případně nerušený hovor. Překvapila nás politika nepoužívání mobilních telefonů. Studenti je každý den po před začátkem vyučování v 9:00 hodin odevzdali do uzamykatelné nabíjecí skříně a vyzvedli si je až po skončení výuky v 17:30 hod. O přestávkách ani v polední pauze je nevyužívali, pouze v naléhavých případech. Bohužel jsem nezjistily, zda se na tomto řešení studenti s vedením školy společně domluvili nebo jim bylo dáno shora.

V celé škole panovala po celou dobu přátelská rodinná atmosféra a uplatňoval se partnerský přístup k dětem. Jsme rády, že se nám podařilo úspěšně navázat spolupráci, zajistit našim studentům vrstevníky na e-mailovou konverzaci a domluvit také návštěvu francouzských učitelů pro změnu na naší škole. Celou stáž hodnotíme pozitivně, byla pro nás zajímavá a plná nových zkušeností.


Oběma zástupkyním školy Da Vinci, Markétě Šindelářové a Barboře Bažilové, mnohokrát děkujeme za jejich řádky a držíme palce, aby se jim dařilo a načerpané poznatky jim i jejich kolegům pomohly v jejich práci. 

Stáž Francie_e.jpg

Stáž Francie_a.jpg

Stáž Francie_d.jpg

Stáž Francie_c.jpg

Stáž Francie_b.jpg