loader

Školní psychologové a speciální pedagogové absolvovali workshop na téma Poruchy autistického spektra

Počet žáků s poruchami autistického spektra se zvyšuje a jejich přítomnost ve školách není ničím výjimečným. Školní psychologové a
speciální pedagogové se seznámili s typickými projevy, diskutovali nad možnostmi podpory především na základní a střední škole, studovali ukázky individuálních vzdělávacích plánů konkrétních žáků a sdíleli příklady dobré praxe. Diskutovali nad podněty z dostupné literatury i nad vlastními přístupy, které uplatňující práci nejen s klienty, ale také s jejich rodiči a učiteli.