loader

webináře projektu P-kap

Květen - Červen 2020

 

Vážená paní / Vážený pane,

rádi bychom Vás informovali, že projekt Podpora krajského akčního plánování, jehož nositelem je Národní pedagogický institut České republiky, pořádá v období květen – červen 2020 webináře na aktuální témata v každé obsahové oblasti krajského akčního plánování, spojené se sdílením zkušeností a inspirativních příkladů z praxe krajů a škol. Přikládáme souhrnný seznam webinářů včetně termínů a možnosti registrace.

Webináře se uskuteční prostřednictvím MS TEAM. Účastník registrací souhlasí s pořizováním audiovizuálního záznamu tohoto setkání.

Věříme, že Vás některé z témat zaujme a těšíme se na setkání s Vámi.

Projektový tým P-KAP

 

Přehled webinářů P-KAP květen – červen 2020 spolu s registrací naleznete ZDE.