loader

Webináře 

Vzdělávací institut Středočeského kraje pořádá v rámci projektu IKAP další čtyři webináře. Níže uvádíme termíny, časy, zaměření jednotlivých webinářů a odkazy pro vstup na webináře.

Webináře:

12. 11. 2019 od 20:00 hod. - Rozšířená realita - různé aplikace plus vlastní tvorba (aplikace HP Reveal)

Odkaz pro přístup na webinář: https://youtu.be/rZG0gFs23TM

26. 11. 2019 od 20:00 hod. - Elektronická kniha - Book Creator

Odkaz pro přístup na webinář: https://youtu.be/sVuTm_rfeew

2. 12. 2019 od 20:00 hod. - Classtools.net

Odkaz pro přístup na webinář: https://youtu.be/VHCa4OmYuvQ

3. 12. 2019 od 20:00 hod. - Google - využití ve výuce

Odkaz pro přístup na webinář: https://youtu.be/_O-6Laql_k4

V případě dotazů kontaktujte Bc. Martina Borského – borskym@visk.cz, 725 868 738.