loader

Pozor, pozor - vyhlašujeme poslední soutěž v našem projektu

Další ročník soutěže "Tvoř jako Leonardo" se tentokrát zaměří na vytvoření školního maskota.

 

Realizace projektu "IKAP II Středočeského kraje II" se pomalu, ale jistě blíží do svého konce, a tak pro Vás máme úplně poslední soutěž. Klání s názvem "TVOŘ JAKO LEONARDO" je určeno pro týmy žáků středních škol ze Středočeského kraje a jeho cílem je tentokrát vytvořit co nejoriginálnějšího maskota školy a dát mu hezké a zajímavé jméno.

Podmínkou účasti v soutěži je předložení návrhu maskota soutěžním týmem, který bude obsahovat shrnutí zrodu myšlenky / příběh maskota, dále popis maskota školy včetně uvedení jeho velikosti a jeho vizuálního zpracování formou fotografie, obrázku či jiné podoby a vylíčení procesu zhotovení maskota. Chybět nesmí ani plán marketingového použití, tedy kde všude a jakým způsobem by mohl být maskot využit ku prospěchu školy a zmínit soutěžící musí také reálná rizika, např. proč by maskot nemusel být spolužáky, pedagogy či veřejností přijat nebo co komplikovalo jeho výrobu a využití.

V první fázi předloží přihlášené týmy návrh v textové podobě o rozsahu maximálně 1 strany A4 + vizuální zpracování maskota. Termínem pro odeslání tohoto zadání je 15. květen 2023. Přijaté návrhy pak vyhodnotí odborná komise, která vybere maximálně pět týmů, jež s nejvyšším hodnocením postoupí do druhé fáze soutěže. Pokud soutěžní tým nezašle svůj návrh maskota do daného termínu, bude ze soutěže vyloučen.

Ve zmíněné druhé fázi připraví každý soutěžní tým prezentaci reálného modelu svého maskota a představí ji osobně před odbornou komisí. Každý tým má na toto představení, které se uskuteční 12. června 2023 od 9:00 hodin, celkem 15 minut. Odborná komise se při finálním hodnocení zaměří na zpracování příběhu maskota, konkrétně na originalitu nápadu, podobu a jméno maskota, na hodnoty, které symbolizuje, na spojitost maskota s charakterem školy, kvalitu zpracování vyhotoveného maskota a využitelnost maskota. Neméně důležitý je také umělecký dojem z prezentace, tedy zapojení všech členů týmu včetně supervizora, styl komunikace, výrazové prostředky, apod.

Po vyhodnocení všech těchto kritérií vyhlásí odborná komise tři nejlepší maskoty, jejichž tvůrci budou náležitě oceněni a vítězné fotografie maskotů budou umístěny na webu a Facebookových stránkách našeho projektu. 

No a ta nejdůležitější informace na závěr - termín pro zaslání přihlášek (formulář je přiložen k tomuto článku) jsme prodloužili až do 5. dubna 2023.

Těšíme se na to, že se spojíte se svými spolužáky a strávite spolu pár hezkých a zábavných chvilek při vymýšlení a vytváření Vašeho maskota. A ještě více se těšíme na výsledky vaší práce, protože už teď víme, že budou určitě plné kreativity, originality a nápaditosti. 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se, prosím, obracejte na Marii Biancon (tel.: 258 280 528, e-mail: biancon@kr-s.cz).

Tvoř jako Leonardo II_a.jpg

Tvoř jako Leonardo II_e.jpg

Tvoř jako Leonardo II_d.jpg

Tvoř jako Leonardo II_c.jpg

Přihláška_do_soutěže_Tvoř_jako_Leonardo_II.jpg