loader

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NAUČNÉ STEZKY v hostivici

Studenti a učitelé Gymnázia Hostivice se zasadili o vznik krásné přírodní stezky plné zajímavých informací.

 

Dne 9. května 2022 byla slavnostně otevřena Naučná stezka v Hostivici. O její vytvoření se v rámci projektu „IKAP II Středočeského kraje“ a ve spolupráci s městem postarali žáci a učitelé místního Gymnázia Hostivice.  

Gymnázium Hostivice bylo založeno v roce 2011 jako jediné gymnázium v okrese Praha – západ, přičemž jeho vznik byl iniciován na základě demografického vývoje této oblasti a z toho vyplývajících potřeb obyvatel na rozšíření vzdělávací nabídky v oblasti všeobecného vzdělávání. Školu tvoří osmileté a čtyřleté gymnázium a disponuje kvalifikovanými pedagogy, moderními ICT technologiemi a inovativními výukovými metodami. Pyšnit se může také faktem, že její absolventi jsou úspěšnými studenty vysokých škol.

Naučná stezka Hostivice vznikla v rámci výuky v Komenského pojetí škola hrou. Ke každé informační tabuli stezky byla přidělena dvojice žáků, která zodpovídala za její naplnění textem a reálnými obrázky.

Slavnostní ceremoniál k otevření stezky zahájila ředitelka gymnázia Petra Šnajberková. Ta přivítala přítomné a poděkovala právě studentům a pedagogům školy, kteří se tomuto přínosnému dílu věnovali. K ní se také se slovy chvály připojil radní pro oblast vzdělávání a sportu Středočeského kraje Milan Vácha. Akce se rovněž zúčastnila starostka Hostivice Klára Čápová, vedoucí oddělení koncepce a rozvoje školství Středočeského kraje Věra Chobotovámanažerka projektu „IKAP II Středočeského kraje“ Jolana Blažíčková a jeho gestorka Renata Hanusová.

Po úvodních slovech byla slavnostně přestřižena slavnostní páska a pak již následovala procházka samotnou krásnou naučnou stezkou plnou zajímavých sdělení a atraktivních fotografií. Po jejím absolvování měli přítomní také možnost prohlédnout si všechny prostory Gymnázia Hostivice a zejména nově vybavenou moderní aulu, jejíž vznik podpořil opět náš projekt. 

Jsme moc rádi, že můžeme díky projektu "IKAP II Středočeského kraje" přispívat k takto skvělým nápadům, k nimž Naučná stezka Hostivice bezesporu patří, a jejich realizaci. A připojujeme se se srdečným poděkováním všem, kteří se na jejím vytvoření podíleli, i účastníkům jejího slavnostního otevření. 

Stezka Hostivice_h.jpg

Stezka Hostivice_b.jpg

Stezka Hostivice_i.jpg

Stezka Hostivice_f.jpg

Stezka Hostivice_j.jpg

Stezka Hostivice_a.jpg