loader

společnost Ec kutná hora pozvala děti na návštěvu

Žáci SPŠS a JŠ Kolín IV se na exkurzi dozvěděli spoustu zajímavostí. 

 

Společnost EC Kutná Hora s.r.o. provozuje vlastní nově zbudovaný energetický zdroj využívající fytomasu pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla s kompletním stavebním, technologickým příslušenstvím a službami v průmyslovém areálu ČKD Kutná Hora, a.s. Palivem energetického zdroje je obilná a řepková sláma a cíleně pěstované energetické plodiny ve formě standardizovaných balíků. 

Firma připravila pro studenty ze Střední průmyslové školy strojírenské a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Kolíně IV zajímavý den. 25. března tohoto roku se žáci dopravili díky autobusové dopravě pana Jiřího Šmejkala z Kuřimi do Kutné Hory. Po příjezdu na místo jim pracovníci společnosti rozdali  ochranné přilby a výstražné vesty.

Následně proběhlo povinné proškolení bezpečnosti práce a požární ochrany, a to včetně pokynů, jak se mají studenti v prostorách elektrárny chovat. Celou exkurzi vedli pánové Zdeněk Poledne a Jaroslav Hrabánek. Během ní studenti navštívili spalovnu, kotelnu a venkovní prostory včetně stavebního a technologického příslušenství.

Po dopolední prohlídce se pak vrátili zpět do hlavní budovy, kde měli prostor na občerstvení, které pro ně bylo v rámci projektu "IKAP II Středočeského kraje" zajištěno. Po společném obědě pak byla na programu návštěva turbínové haly. Jako poslední bod programu a tzv. třešnička na dortu byl zvědavým návštěvníkům  umožněn přístup do prostor, kde se celý provoz elektrárny řídí. Zde se zúčastnili i praktické ukázky.

Po této části pak měly děti čas na dotazy k tomuto zajímavému a pro většinu z nich dosud neznámému tématu. V závěru své návštěvy předali pracovníci EC Kutná Hora studentům SPŠS a JŠ v Kolíně osvědčení o absolvování exkurze. 

Společně strávený den se líbil jak dětem, tak i dospělým. Děkujeme za přípravu těchto velmi zajímavých a přínosných aktivit společnosti EC Kutná Hora a Krajské hospodářské komoře Střední Čechy

Exkurze_EC Kutná Hora_25.03.2022_c.jpg

Exkurze_EC Kutná Hora_25.03.2022_b.jpg

Exkurze_EC Kutná Hora_25.03.2022_a.jpg