loader

Soutěž v SOŠ a SOU Neratovice prověřila žáky 1. ročníku

Studenti oboru „Mechanik opravář motorových vozidel“ si zkusili, co se už stihli naučit.

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Neratovicích je kromě kvalitního vzdělávání v oblasti strojírenství, stavebnictví, ekonomiky a služeb známá také množstvím svých aktivit pro děti i dospělé. K nim patří mimo jiné nejrůznější kroužky, rekvalifikační kurzy, svářečská škola, ale také třeba zajímavé soutěže.

A právě jednu takovou škola uspořádala 24. února 2022 v rámci projektu „IKAP II Středočeského kraje“. Ta byla určena pro studenty prvního ročníku oboru „Mechanik opravář motorových vozidel“ a žáci si v ní ověřili své již nabyté znalosti.

Soutěžící se utkali celkem ve třech disciplínách. Rozebrali a zase sestavili brzdu automobilu, vystříhali z plechu kolečko daného průměru a z trubky odřezali pět kroužků dané výšky. Vyzkoušeli si tak, jak umí zvládnout zámečnické práce a práce na automobilu, zařazené do prvního a začátku druhého pololetí prvního roku, v němž se z žáků základní školy stali studenty středního odborného učiliště se zaměřením na obor, který je zajímá, a kterým se jednou budou zabývat profesně. 

Vítězové si odnesli atraktivní hodnotné ceny, které se mohou stát třeba prvním vybavením v jejich vznikajících dílnách. Soutěžícím děkujeme za jejich účast a nasazení a vítězům srdečně gratulujeme. A všem žákům školy bez rozdílu přejeme, ať se jim ve studiu daří a ať je to i díky těmto aktivitám, které pro ně SOŠ a SOU Neratovice organizuje, především baví.

 

Neratovice_24.02.2022_b.jpg

Neratovice_24.02.2022_a.jpg

Neratovice_24.02.2022_c.jpg