loader

soutěž COOL SCHOOL

Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje

Dne 13. 6. 2019 proběhlo první finále soutěže COOL SCHOOL, které bylo zahájeno v 9:30 v Braunově domě na Karlově náměstí v Praze 1. V rámci projektu IKAP se jednalo o pilotní testování soutěže o nejlepší propagační video školy. Zúčastnit se mohla jakákoliv střední škola ve Středočeském kraji bez ohledu na zřizovatele, která vyplnila v termínu přihlášku a je zapojena do projektu IKAP jako partner s finančním příspěvkem nebo spolupracující subjekt. Kritéria soutěže byla koncipována komplexně tak, aby výsledný produkt měl praktickou využitelnost pro školu.

Video mělo školu prezentovat z pohledu žáků, a pomoci rodičům a potencionálním žákům při rozhodování jakou střední školu si zvolit pro budoucí studium. Cílem soutěže bylo také posílit kreativitu, tvůrčí a inovativní přístup a v neposlední řadě i zdravou soutěživost. Žáci se naučili vyhledávat informace, formulovat myšlenky a uskutečnit projekt, který následně prezentovali a obhajovali před odbornou komisí. Soutěžní tým mohl být tvořen maximálně pěti žáky a to napříč ročníky. Nad týmem měl odborný dozor tzv. supervizor z řad učitelů. Za každou školu mohli soutěžit maximálně tři týmy.

 


Bylo stanoveno šest kritérií, které měla soutěžní videa obsahovat:

  • Délka videa maximálně dvě minuty
  • Představení / popis školy
  • Rozhovor s ředitelem / ředitelkou školy
  • Představení / popis studijních oborů
  • Zkušenosti žáků (např: proč jsem se rozhodl studovat na této škole apod.)
  • Případně zkušenosti bývalých absolventů školy (např: uplatnění na trhu práce apod.)

Do soutěže se přihlásilo osm škol s celkovým počtem 12 soutěžních videí.
Finální klání mělo formu prezentace.
Každý soutěžní tým představil během 10 minut svou práci před odbornou pětičlennou komisí.
Odborná porota tak mohla posoudit celkový dojem – shlédnout znovu video a ohodnotit prezentaci týmu, jejímž cílem bylo co nejlépe „prodat" svou školu.

Z bodového ohodnocení odborné komise vzešlo pořadí a proběhlo slavnostní vyhlášení vítězných týmů, kterým byly předány hodnotné ceny. Odměněni byli nejen žáci, ale i jejich supervizor.

  • 1. místo: Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín - Iphone
  • 2. místo: Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný - Smartwatch Polar
  • 3. místo: Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace - Bezdrátová sluchátka JBL

Soutěž se shledala s velkým pozitivním ohlasem, na jehož základě bude na podzim letošního roku 2019 vyhlášená obdobná soutěž s ještě hodnotnějšími cenami. Možnost zapojení bude nyní rozšířena na všechny střední školy ve Středočeském kraji bez ohledu zřizovatele a zapojení v projektu IKAP.

 

 


1. místo


2. místo

3. místo