loader

SEMINÁŘ s NÁZVEM "FIVE-MINUTE ACTIVITIES" Měl u ÚČASTNÍKŮ VELKÝ ÚSPĚCH

Účitelé základních a středních škol si vyzkoušeli efektivní metody výuky angličtiny.

 

V pondělí 4. října 2021 uspořádal tým projektu IKAP II v sídle Středočeského kraje seminář s názvem „Five-minute activities", který byl určen učitelům angličtiny 2. stupně základních a středních škol, a jehož cílem bylo především oživení a rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí učitelů a představení efektivních metod při výuce anglického jazyka. 

Obsahem kurzu, který byl kompletně veden v anglickém jazyce, byly krátké hry, na něž se žáci nemusejí nijak připravovat, a které mohou být využity buď jako warm-up nebo naopak v případném zbývajícím čase na konci hodiny. Za čtyři hodiny konání semináře účastníci zvládli zhruba patnáct aktivit, které vyžadovaly jejich plné nasazení.

Součástí byla také ukázka tzv. kinaesthetic learning, což je metoda výuky zahrnující motivační pohybové aktivity a hry určené žákům, kteří se nejlépe učí během fyzických aktivit. Tento typ žáků má tendenci byt méně úspěšný v úkolech, jako je psaní, čtení a poslech, a jejich chování ve třídě může být rušivé. Zapojení pohybových aktivit přitom může mít úspěch i u auditivního a vizuálního typu žáků. K tomuto zajímavému způsobu vyučování bychom se rádi vrátili v samostatném semináři v průběhu příštího roku.

Pro oživení hodin cizího jazyka ve školách byly do semináře zařazeny rovněž dvě ukázky krátkých videí (příběhy). Účastníci pracovali převážně v náhodně vytvořených týmech a po každé ukázané aktivitě následovala krátká diskuze o variabilitě a možnostech, jak danou aktivitu uzpůsobit pro žáky základních či středních škol. Pedagogové si sami tvůrčím způsobem navrhovali, jak by mohli aktivity vylepšit či doplnit o nové možnosti práce s žáky.

Po celou dobu konání setkání byl kladen důraz na poskytnutí dostatečného prostoru a motivace pro komunikaci účastníků na úrovni C1. Na jeho konci sklidila lektorka paní Ayrapetyan uznání a potlesk od všech zúčastněných, což nás moc těší.

Five-min. activities_c

Five-min. activities_g

Five-min. activities_f